مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروی سواری و واگذاری امور بیمه ای (اشخاص، اموال و مسئولیت) 1396/07/05 1396/07/12
واگذاری امور ایاب ذهاب کارکنان ـ واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات و... 1396/02/30 1396/03/02
واگذاری خدمات نظافتی ـ امور ایاب و ذهاب و خودرو سواری 1395/08/22 1395/08/25
واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودرو سواری ـ واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذا 1395/07/17 1395/07/25
مناقصه واگذاری امور خودرو سواری 1395/06/17 1395/06/23
واگذاری امور خدمات مرکز آموزشی و فرهنگی 1395/04/24 1395/04/29
واگذاری امور ایاب و ذهاب - امور نگهداری تاسیسات - طبخ و توزیع غذا ............... 1394/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری امور ایاب و ذهاب ستادـ واگذاری امور خودرو سواری ستاد 1394/11/17 1394/11/20
واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاههای سلامت واگذاری خدماتی نظافتی - واحد معاونت دانشجویی 1394/11/08 رجوع به آگهی
تهیه، طبخ و توزیع غذا 1394/10/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3