مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت اساسی به صورت دستی در سطح منطقه - اجرای عملیات آسفالت اساسی 24 متری و ..... 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات آسفالت اساسی خیابان 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت اساسی به صورت دستی 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات نرده گذاری رفوژ وسط بلوار 1400/10/18 1400/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آسفالت 1400/10/18 1400/10/29
مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت اساسی به صورت دستی 1400/10/18 1400/10/29
مناقصه اجرای عملیات مرمت و روشنائی جهت ایمن سازی پارکهای سطح منطقه 1400/10/18 1400/10/29
مناقصه عملیات آسفالت 1400/10/18 1400/10/29
مناقصه اجرای عملیات آسفالت اساسی خیابان 1400/10/18 1400/11/05
مناقصه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت 1400/10/18 1400/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آسفالت اساسی معابر 1400/10/18 1400/11/05
مناقصه پروژه های عمرانی 1400/08/30 1400/09/10
مناقصه اجرای عملیات احداث حوضچه رسوبگیر کانال - اجرای عملیات نرده گذاری رفوژ وسط بلوار و .... 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لایروبی ، تعمیر و مرمت کانالهای سطح منطقه ( کانال باسمنج ، سهند و... ) 1400/08/29 1400/09/09
مناقصه اجرای عملیات احداث حوضچه رسوبگیر کانال 1400/08/29 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات مرمت و روشنائی جهت ایمن سازی پارکهای سطح منطقه 1400/08/29 1400/09/09
مناقصه اجرای عملیات نرده گذاری رفوژ وسط بلوار 1400/08/29 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خط کشی و علائم افقی و نوشتاری و عابر پیاده با رنگ دو جزئی در سطح منطقه 1400/08/29 1400/09/10
مناقصه اجرای عملیات احداث گاردریل - اجرای عملیات خط کشی و علائم افقی و نوشتاری و عابر پیاده با رنگ دو جزئی در سطح منطقه 1400/08/27 1400/09/10
مناقصه اجرای عملیات احداث گاردریل 1400/08/27 1400/09/10
صفحه 1 از 19