مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات حراست و نگهبانی پستهای انتقال و فوق توزیع 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای احداث خط63 کیلوولت 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه خرید سه دستگاه RTU با تابلو برای پستهای سیار فوق توزیع 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید سه دستگاه RTU با تابلو برای پستهای سیار فوق توزیع 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه خرید رله های حفاظتی و AVR وکمکی(لوازم یدکی) 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه خدمات بهره برداری پست های انتقال و فوق توزیع استان 1400/09/29 1400/10/06
مناقصه ترانس های جریان 1400/09/29 1400/10/06
مناقصه احداث یکدستگاه بانک خازنی 1400/09/21 1400/09/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع رله حفاظتی و تست 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید سه دستگاه RTU با تابلو برای پستهای سیار فوق توزیع 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید یراق آلات و مقره 1400/09/02 1400/09/08
مناقصه تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی نصب تابلوی plc به همراه 2 لینک حفاظت دار 1400/08/30 1400/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی نصب تابلوی plc به همراه 2 لینک حفاظت دار 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای احداث یکدستگاه بانک خازنی به ظرفیت 8/4 مگاوار و افزایش ظرفیت بانک خازنی موجود به ظرفیت 2/1 مگاوار و یک دستگ 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه افزایش ظرفیت پست 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای افزایش ظرفیت پست 63 /400کیلوولت میامی 1400/07/27 1400/08/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای افزایش ظرفیت پست 20/63 کیلوولت 1400/07/27 1400/08/03
مناقصه استقرار پست سیار و اصلاح فنس دیوار پست شهرک 1400/07/21 1400/07/28
مناقصه افزایش ظرفیت پست 1400/06/31 1400/07/10
مناقصه افزایش ظرفیت پست 1400/06/31 1400/07/10
صفحه 1 از 17