مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
غرف حمل ونقل (سواری کرایه) 1398/08/22 رجوع به آگهی
نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و تعمیرات (با تامین قطعات مورد نیاز) - تخلیه و... 1398/08/19 رجوع به آگهی
- انجام کلیه فعالیت های امور حفاظت فیزیکی و انتظامات پایانه ها و ساختمان مرکزی سازمان - انجام امور ن... 1398/07/14 رجوع به آگهی
- نگهداری فضای سبز پایانه های غرب و جنوب و سازمان مرکزی 1398/06/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره غرف تجاری و حمل و نقل مستقر در پایانه های مسافری (- بوفه و ساندویچی و جایگاه سوخت و... 1397/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات مشروحه (عملیات عمرانی پراکنده ـ محوطه سازی با بتن مسلح و اجرای آسفالت و لکه گیر... 1397/10/22 رجوع به آگهی
عملیات عمرانی پراکنده / محوطه سازی با بتن مسلح و اجرای آسفالت و لکه گیری 1397/10/01 رجوع به آگهی
غرف تجاری-جایگاه سوخت cng فاز دو پایانه 1397/09/21 رجوع به آگهی
انجام کلیه فعالیت های امور حفاظت فیزیکی و انتظامات-انجام امور نظافت و پاکیزه سازی و جمع آوری پسماند... 1397/07/12 رجوع به آگهی
واگذارینگهداری فضای سبز پایانه ها و نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و تعمیرات 1397/06/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9