کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7412332 مناقصه تامین تجهیزات و احداث کامل ورود و خروج خط 63 کیلو استان تهران 1402/09/16 1402/09/21
7411489 مناقصه تامین تجهیزات و احداث خط استان تهران 1402/09/16 1402/09/21
7367503 مناقصه پروژه اصلاح روشنایی محوطه استان تهران 1402/09/04 1402/09/08
7366641 مناقصه 6عنوان مناقصه شامل:واگذاری خدمات ترابری نقلیه متمرکز بهره برداری -ساخت کلاهکهای بویین 400 کیلوولت ترانسفورماتور BBC--تغییر مسیر بخشی از خط 230 کیلوولت-خدمات نظافت و علف کشی امور انتقال-خرید برا... استان تهران 1402/09/04 1402/09/09
7366190 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل خدمات نگهبانی 21 واحد از اماکن و تأسیسات برق - خدمات حفاظت فیزیکی سد و نیروگاه استان البرز، استان قم، استان تهران ... 1402/09/04 1402/09/12
7360919 مناقصه پروژه اصلاح روشنایی محوطه استان تهران 1402/09/01 1402/09/08
7360914 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : خرید آهن آلات جهت انبار بحران - خرید پیچ مهره و واشر فنری گالوانیزه گرم استان البرز، استان قم، استان تهران 1402/09/01 1402/09/04
7360907 مناقصه واگذاری احداث یک دستگاه بانک خازنی 63 کیلوولت در پست 230/63 کیلوولت استان تهران 1402/09/01 1402/09/07
7355840 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : خرید آهن آلات جهت انبار بحران - خرید پیچ مهره و واشر فنری گالوانیزه گرم استان البرز، استان قم، استان تهران 1402/08/30 1402/09/04
7355747 مناقصه واگذاری احداث یک دستگاه بانک خازنی 63 کیلوولت در پست 230/63 کیلوولت دارا بودن گواهی صلاحیت EPC استان تهران 1402/08/30 1402/09/07
7310287 مناقصه افزایش ظرفیت پست 63/20 کیلوولت استان تهران 1402/08/25 1402/09/01
7305829 مناقصه افزایش ظرفیت پست 63/20 کیلوولت استان تهران 1402/08/24 1402/09/01
7301746 مناقصه تقویت ترانسفورماتورهای اول و دوم 63/230 کیلوولت پست استان تهران 1402/08/23 1402/08/25
7301537 مناقصه واگذاری مناقصه مرحله اول خرید مقره بشقابی خط 400 کیلوولت استان تهران 1402/08/23 1402/08/28
7298157 مناقصه تقویت ترانسفورماتورهای اول و دوم 63/230 کیلوولت پست استان تهران 1402/08/22 1402/08/25
7296838 مناقصه واگذاری مناقصه مرحله اول خرید مقره بشقابی خط 400 کیلوولت استان تهران 1402/08/22 1402/08/28
7294820 مناقصه خدمات ترابری و اجاره خودروهای شرکت برق استان تهران 1402/08/21 1402/08/25
7291448 مناقصه خدمات ترابری و اجاره خودروهای شرکت برق استان تهران 1402/08/21 1402/08/25
7290627 مناقصه واگذاری 3 عنوان مناقصه شامل: - نگهداری از جاده های دسترسی سد و نیروگاه - عملیات اجرایی رفع معایب ساختمانی و تاسیساتی پست 63 کیلوولت - عملیات اجرایی رفع معایب ساختمانی و تاسیساتی پست استان تهران 1402/08/20 1402/08/27
7284283 مناقصه تامین تجهیزات سخت افزاری استان تهران 1402/08/17 1402/08/23
صفحه 1 از 133