مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه خرید پایانه راه دور 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پایانه راه دور 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه بهینه سازی حفاظت باسبار ۲۳۰ کیلوولت پست 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات و عملیات اجرایی خط 63 کیلوولت چهارمداره پست 400/63 کیلوولت 1400/10/08 1400/10/13
مناقصه خرید تجهیزات و عملیات اجرایی خط ۶۳ کیلوولت چهارمداره پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات خدمات ترابری امور انتقال نیرو 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاریخدمات ترابری امور انتقال نیروی 1400/10/08 1400/10/12
مناقصه اجرای عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیرو برق 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیرو 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید البسه استحقاقی سال ۱۴۰۰ نگهبانان 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه خرید پایه تلسکوپی 230 کیلوولت برای افزایش کلیرنس خط 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه تامین کابلکشی 63 کیلوولت دومداره 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پایه تلسکوپی 230 کیلوولت برای افزایش کلیرنس خط تک مداره 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید البسه استحقاقی سال 1400 نگهبانان 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه کابل کشی 63 کیلوولت دو مداره 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه کابلکشی ۶۳ کیلوولت دومداره 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یراق آلات خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یراق آلات خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه خدمات نگهبانی سد و نیروگاه 1400/09/24 1400/09/30
صفحه 1 از 106