مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کلید سکسیونرهای 400، 230، 132، 63 کیلوولت پست های انتقال 1398/05/22 1398/05/28
واگذاری خرید کلید و سکسیونرهای 63، 132، 230، 400 کیلوولت پستهای انتقال 1398/05/19 1398/05/28
خدمات نظافت پستهای انتقال و فوق توزیع امور انتقال نیروی 1398/05/13 رجوع به آگهی
خدمات، توسعه نگهداری و پشتیبانی شبکه و مراکز داده فناوری شرکت برق منطقه ای 1398/05/12 1398/05/16
خدمات نظافت پستهای انتقال و فوق توزیع 1398/05/12 رجوع به آگهی
خدمات توسعه، نگهداری و پشتیبانی شبکه و مراکز داده فناوری در سال 99-98 1398/05/09 1398/05/16
خدمات توسعه, نگهداری و پشتیبانی شبکه و مراکز داده فناوری در سال 99- 98 1398/05/09 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم ها و تجهیزات رایانه ای شرکت 1398/05/09 1398/05/16
خدمات توسعه ، نگهداری و پشتیبانی شبکه و مراکز داده فناوری در سال 1398/05/08 1398/05/16
خدمات توسعه ، نگهداری و پشتیبانی شبکه و مراکز داده فناوری در شرکت 1398/05/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 165