مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدمات و نظافت خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی 1397/11/27 رجوع به آگهی
بخش پزشک هسته ای مجتمع بیمارستانی 1397/11/09 رجوع به آگهی
بیمه تکمیلی دانشگاه 1397/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات بیمه تکمیلی پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی خود ونیروهای شرکتی 1397/10/26 رجوع به آگهی
بخش پزشک هسته ای مجتمع بیمارستانی 1397/10/16 رجوع به آگهی
نسبت به بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خود که حدودا 4000 نفر 1397/09/18 رجوع به آگهی
بیمه مسئولیت مدنی آسانسورهای دانشگاه 1397/09/01 رجوع به آگهی
احداث و تکمیل ساختمانهای مراکز بهداشتی 1397/08/20 رجوع به آگهی
احداث و تکمیل ساختمانهای مراکز بهداشتی خود 1397/08/09 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات بخش تغذیه بیمارستان 1397/07/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40