مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات مراکز آموزشی خود 1399/10/18 رجوع به آگهی
خرید لباس بیمار 1399/10/18 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات بخش لنژری (رختشویخانه) 1399/10/06 رجوع به آگهی
ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای دانشگاه 1399/08/19 رجوع به آگهی
ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابان های خود 1399/08/14 رجوع به آگهی
واگذاری امور نگهداری, راهبری و تعمیرات تاسیسات و موتورخانه های واحدهای تابعه خود به بخش خصوصی 1399/07/19 رجوع به آگهی
امور تغذیه شبکه بهداشت و درمان 1399/06/19 رجوع به آگهی
واگذاری امور طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی (دانشجویی) 1399/06/06 رجوع به آگهی
خرید تانک اکسیژن 1399/05/19 رجوع به آگهی
تهیه البسه و کفش پرسنل 1399/05/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 43