مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خرید، حمل و تحویل نصب و راه اندازی یک دستگاه اتوکلاو امحاء زباله 1500 لیتری واقعی خود 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل و تحویل نصب و راه اندازی یک دستگاه اتوکلاو امحاء زباله 1500 لیتری واقعی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث و تکمیل مرکز خدمات جامع 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات بخش لنژری (رختشویخانه) خود و مراکز بهداشتی درمانی واحدهای تابعه دانشگاه خود 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث و تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات بخش لنژری (رختشویخانه) خود و مراکز بهداشتی درمانی واحدهای تابعه دانشگاه خود 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، راه اندازی، حمل و تجهیزات هوارسان ها 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی 1400/05/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور 1400/05/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور به توان 900 کاوا 1400/05/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور بیمارستان 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور بیمارستان 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ادامه پروژه بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری موضوع ایاب و ذهاب درون شهری 1400/03/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی چهاردستگاه آسانسور جهت بیمارستان 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث و تکمیل مرکز اورژانس جاده ای 1400/03/24 رجوع به آگهی
مناقصه تامین بخشی از نیروهای انسانی حرفه ای، غیر حرفه ای و خدماتی 1399/11/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور طبخ، حمل و توزیع غذا 1399/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین سرویس و امور ایاب و ذهاب کارکنان آموزشی درمانی 1399/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خونگیری بیماران بستری و سرپایی مرکز آموزشی درمانی 1399/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23