مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروهای انسانی ( حرفه ای و غیر حرفه ای ) 1397/12/28 رجوع به آگهی
واگذاری بخش پزشکی هسته ای مجتمع بیمارستانی 1397/12/28 رجوع به آگهی
تامین نیروهای انسانی در رسته های درمانی, بهداشتی, خدماتی, پشتیبانی و غیره (حرفه ای و غیر حرفه ای)خود 1397/12/21 رجوع به آگهی
تامین نیروهای انسانی ( حرفه ای و غیر حرفه ای ) دانشگاه 1397/12/21 رجوع به آگهی
واگذاری بخش پزشکی هسته ای مجتمع بیمارستانی 1397/12/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات و نظافت خوابگاههای دانشگاه 1397/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات و نظافت خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی 1397/11/27 رجوع به آگهی
بخش پزشک هسته ای مجتمع بیمارستانی 1397/11/09 رجوع به آگهی
بیمه تکمیلی دانشگاه 1397/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات بیمه تکمیلی پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی خود ونیروهای شرکتی 1397/10/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40