کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
686429 مناقصه تعمیرات و نوسازی خودروی آتش نشانی و نصب تجهیزات جدید موردنظر کارفرما و همچنین برگزاری دوره آموزشی و. استان تهران 1393/08/24 رجوع به آگهی
671433 مناقصه ساخت دو دستگاه روتور کامل توربین TERRY طبق مشخصات در آگهی استان تهران 1393/07/10 رجوع به آگهی
660944 مناقصه تامین LINE PIPE, CARBON STEEL, BLACK, SEAMLESS, BEVELLED ENDS استان تهران 1393/06/15 1393/06/24
660395 مناقصه خرید 12 قلم مکانیکال سیل کامل FLOWSERVE و DURMETALIK جهت پمپ استان تهران 1393/06/12 رجوع به آگهی
658943 مناقصه تامین STUD BOLTS به شرح مندرج در آگهی استان تهران 1393/06/09 رجوع به آگهی
658469 مناقصه خرید کابل استان تهران 1393/06/08 1393/06/31
658175 مناقصه تامین LINE PIPE, CARBON STEEL, BLACK, SEAMLESS, BEVELLED استان تهران 1393/06/08 رجوع به آگهی
655187 مناقصه واگذاری خدمات سرویس و نگهداری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات ACTIVE & PASSIVE استان تهران 1393/05/30 1393/06/05
654642 مناقصه خرید، نصب، انجام عملیات ساختمانی، تامین تجهیزات مکانیکی و ترانس های مرکز استان تهران 1393/05/29 1393/06/04
653755 مناقصه واگذاری خدمات سرویس و نگهداری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات ACTIVE & PASSIVE استان تهران 1393/05/27 رجوع به آگهی
653322 مناقصه خرید FOXBORO TRANSMITTER, TYPE 13A1 طبق مشخصات درآگهی استان تهران 1393/05/26 1393/06/04
653247 مناقصه خرید، نصب، انجام عملیات ساختمانی، تامین تجهیزات مکانیکی و ترانس های مرکز برق، کابل اندازی، .. استان تهران 1393/05/26 رجوع به آگهی
650102 مناقصه خرید 25000 کیلوگرم dmds - dimethyl desulphide - خرید دو قلم سرامیک بال استان تهران 1393/05/18 1393/05/25
649891 مناقصه خرید FOXBORO TRANSMITTER, TYPE 13A1 طبق مشخصات استان تهران 1393/05/16 رجوع به آگهی
649397 مناقصه خرید 50.000 لیتر فوم فلوئوروپروتئینی مطابق با مشخصات مندرج در آگهی استان تهران 1393/05/15 1393/05/24
649365 مناقصه واگذاری انجام خدمات استحصال مواد نفتی از حدود 300 حلقه چاهکهای حفاری شده استان تهران 1393/05/15 1393/05/21
649352 مناقصه خرید 100 ورق MDF استان تهران 1393/05/15 1393/05/24
649345 مناقصه خرید 10 قلم قطعات یدکی BALL VALVE طبق مشخصات درآگهی استان تهران 1393/05/15 1393/05/24
649344 مناقصه واگذاری انجام خدمات طراحی، تامین، نصب و راه اندازی واحد تولید قیر بصورت epc استان تهران 1393/05/15 1393/05/21
647821 مناقصه تامین LINE PIPE, CARBON STEEL استان تهران 1393/05/12 1393/05/20
صفحه 1 از 73