مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5993454 مناقصه تأمین مالی بازسازی و بهره برداری 13 دستگاه ساختمان 1401/09/08 1401/09/15
5970164 مناقصه خرید و نصب 155 عدد شیر قطع خودکار گاز حساس به زلزله جهت ایستگاه 1401/09/01 1401/09/08
5962850 مناقصه خرید و نصب 155 عدد شیر قطع خودکار گاز حساس به زلزله جهت 1401/08/29 1401/09/08
5958453 مناقصه حمل فرآورده های نفتی (نفت گاز) 1401/08/28 1401/09/02
5958443 مناقصه حمل فرآورده های نفتی نفت گاز 1401/08/28 1401/09/02
5952084 مناقصه حمل فرآورده های نفتی (نفت گاز) 1401/08/25 1401/09/02
5947833 مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات زیربومی 1401/08/24 1401/08/28
5894872 مناقصه طراحی ، تامین و پایدارسازی ترانشه کیلومتر 257 به روش طرح و ساخت غیر صنعتی 1401/08/08 1401/08/14
5879509 مناقصه طراحی ، تامین و پایدارسازی ترانشه کیلومتر 257 به روش طرح و ساخت غیر صنعتی 1401/08/07 1401/08/14
5840028 مناقصه واگذاری حمل فرآورده های نفتی (نفت گاز) 1401/08/01 1401/08/05
5838216 مناقصه واگذاری حمل فرآورده های نفتی (نفت گاز) 1401/07/30 1401/08/05
5793988 مناقصه خرید 173 دستگاه انواع پمپ آب 1401/07/23 1401/08/03
5778377 مناقصه تکمیل تقاطع امام 1401/07/20 1401/07/27
5769026 مناقصه واگذاری احداث سکو و بهسازی سیستم فاضلاب 1401/07/18 1401/07/23
5686534 مناقصه آژانس ایاب و ذهاب ساختمان 1401/06/23 1401/07/09
5677943 مناقصه طراحی، تامین و پایدارسازی ترانشه کیلومتر 257 محور شمال 1401/06/21 1401/06/30
5659164 مناقصه ایجاد دو خط شارژ و آبگیری در محوطه انبار کالای سایت راه آهن 1401/06/14 1401/06/22
5650487 مناقصه خرید 173 دستگاه انواع پمپ آب 1401/06/13 1401/06/21
5647890 مناقصه احداث ساختمان مامورین سیرو حرکت و پست بازدید ایستگاه راه آهن 1401/06/12 1401/06/19
5578267 مناقصه تثبیت ترانشه های کیلومتر 180+303 و 540+ 303 1401/05/23 1401/05/27
صفحه 1 از 56