کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7367533 مناقصه احداث سرویس بهداشتی ایستگاه استان سمنان 1402/09/04 رجوع به آگهی
7266043 مناقصه تهیه و تامین 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت استان خراسان جنوبی 1402/08/13 1402/08/18
7254070 مناقصه واگذاری آژانس ایاب و ذهاب ساختمان مرکزی استان تهران 1402/08/09 1402/08/21
7245040 مناقصه تهیه و تامین کفشک ترمز چدنی بزرگ استان خراسان جنوبی 1402/08/07 1402/08/13
7240167 مناقصه احداث سرویس بهداشتی استان سمنان 1402/08/06 رجوع به آگهی
7224405 مناقصه خرید 2000 عدد چراغ پروژکتور ( SMD )جهت بهبود سیستم روشنایی استان تهران 1402/08/02 رجوع به آگهی
7217489 مناقصه خرید 155 عدد شیر قطع خودکار گاز استان تهران 1402/07/30 1402/08/10
7217382 مناقصه تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ جهت ایستگاهها استان خراسان جنوبی 1402/07/30 1402/08/03
7214919 مناقصه تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ استان خراسان جنوبی 1402/07/29 1402/08/03
7158849 مناقصه تهیه و تامین 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت جهت ایستگاه ها استان خراسان جنوبی 1402/07/15 1402/07/22
7156768 مناقصه حمل فرآورده های نفتی نفت گاز استان خراسان جنوبی 1402/07/15 1402/07/22
7154190 مناقصه تهیه و تامین کفشک ترمز کامپوزیت جهت ایستگاه ها استان خراسان جنوبی 1402/07/13 1402/07/22
7153234 مناقصه حمل فرآورده های نفتی نفت گاز به ایستگاههای راه آهن استان خراسان جنوبی 1402/07/13 1402/07/22
7088039 مناقصه تأمین و تدارک کالا و اجرای ساماندهی و ایمن سازی گذرگاههای همسطح شبکه راه آهن استان تهران 1402/07/04 1402/07/10
7087532 مناقصه احداث سرویس بهداشتی ایستگاه استان سمنان 1402/07/04 رجوع به آگهی
7086065 مناقصه تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ استان خراسان جنوبی 1402/07/04 1402/07/10
7084366 مناقصه تأمین و تدارک کالا و اجرای ساماندهی و ایمن سازی گذرگاههای همسطح شبکه راه آهن استان تهران 1402/07/03 1402/07/10
7063896 مناقصه واگذاری خرید، حمل و نصب سه دستگاه پکیج یونیت یکپارچه 30 تن با گاز مبرد R134A استان تهران، استان خوزستان 1402/06/29 1402/07/05
7039024 مناقصه خرید 155 عدد شیر قطع خودکار ،گاز حساس به زلزله جهت ایستگاه های استان تهران 1402/06/21 1402/07/01
6987491 مناقصه تهیه و تامین 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزی جهت ایستگاههای استان خراسان جنوبی 1402/06/12 1402/06/21
صفحه 1 از 60