مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیرات اساسی تعداد 100 ست سیستم ترمز 1397/07/30 1397/08/06
گذاری تعمیرات اساسی (زیرشاسی) و بازسازی تعداد 200 دستگاه واگن باری لبه ب 1397/07/30 1397/08/06
تعمیرات اساسی زیرشاسی تعداد 100 دستگاه واگن باری مخزندار 1397/07/30 1397/08/06
تعمیرات بازسازی بدنه و کف تعداد 100 دستگاه واگن باری لبه بلند 1397/07/30 1397/08/06
فراخوان شناسایی اداره امور بازاریابی و تصدی انبارهای توشه در ایستگاه راه آهن 1397/05/17 رجوع به آگهی
خرید 5.000 قالب کفش ترمز چدنی فسفردار ( P10 ) برای واگن های باری 1397/04/31 رجوع به آگهی
خرید انواع ورق 6 میلیمتر فولاد مبارکه ST-52 به میزان 131.365 کیلوگرم جهت واگن های باری 1397/04/26 رجوع به آگهی
تامین حلقه بانداژ و تامین ورق و تامین حلقه چرخ منو بلوک روسی و تامین انواع فنر 1397/02/18 رجوع به آگهی
تامین تعداد 1134 حلقه بانداژ سایز 920 جهت واگن های باری 1397/02/15 رجوع به آگهی
تامین 240 حلقه چرخ منوبلوک 957، جهت واگن های باری 1397/02/15 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 5