مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بخشی از امور خدماتی 1398/07/22 رجوع به آگهی
احداث دیوار ساحلی 1398/07/21 1398/07/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانالهای اصلی جمع کننده آبهای سطحی 1398/07/21 1398/07/24
واگذاری پروژه اجرای روسازی و جدولگذاری خیابان 1398/07/20 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از امور خدماتی 1398/07/13 رجوع به آگهی
پروژه اجرای روسازی و جدولگذاری خیابان 1398/07/13 رجوع به آگهی
رفت و روب - جمع آوری و حمل زباله های سطح شهرداری 1398/07/13 رجوع به آگهی
ترمیم پایه دیواره ها و افزایش جان پناه 1398/07/08 1398/07/10
ترمیم پایه دیواره ها و افزایش جان پناه رودخانه 1398/07/08 1398/07/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی شهر خرم‌آباد 1398/07/08 1398/07/10
صفحه 1 از 41