مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
آسفالت معابر مرکز 1398/05/09 1398/05/09
حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز 1398/05/08 رجوع به آگهی
فاز اول پروژه اجرای بلوار 75 متری 1398/05/06 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث کانال دفع آبهای سطحی کوچه ها با استفاده از دال بتنی و سنگ کاری 1398/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث کانال دفع آبهای سطحی کوچه ها 1398/04/30 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز 1398/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز 1398/04/16 رجوع به آگهی
احداث کانال دفع آبهای سطحی کوچه ها با استفاده از دال بتنی و سنگ کاری 1398/04/01 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز مناطق 1398/04/04 رجوع به آگهی
اجرای طرح بهسازی آسفالت معابر سطح شهر 1398/04/03 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 42