مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5986384 مناقصه عملیات تهیه و حمل و پخش و کوبش آسفالت سطح منطقه 1401/09/06 1401/09/12
5986377 مناقصه عملیات بارگیری حمل و پخش و کوبش آسفالت 1401/09/06 1401/09/12
5715170 مناقصه عملیات فاز دوم لوله گذاری بتنی 1401/06/30 1401/07/18
5715053 مناقصه عملیات لوله گذاری خیابان 1401/06/30 1401/07/18
5687064 مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی 1401/06/23 رجوع به آگهی
5683695 مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی 1401/06/22 رجوع به آگهی
5679007 مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی 1401/06/21 1401/07/03
5596188 مناقصه عملیات تکمیل خط لوله جدید هدایت آب سطحی 1401/05/27 رجوع به آگهی
5588815 مناقصه واگذاری عملیات لایروبی کانال های رو باز و رو بسته و چاه های جذبی 1401/05/25 رجوع به آگهی
5584449 مناقصه عملیات تکمیل خط لوله جدید هدایت آب سطحی 1401/05/24 رجوع به آگهی
5583524 مناقصه واگذاری عملیات لایروبی کانال های رو باز و رو بسته و چاه های جذبی 1401/05/24 رجوع به آگهی
5397366 مناقصه عملیات تکمیل خط لوله جدید هدایت آب سطحی 1401/04/05 رجوع به آگهی
5393132 مناقصه عملیات تکمیل خط لوله جدید هدایت آب سطحی خط دو 1401/04/04 رجوع به آگهی
4795136 مناقصه واگذاری اجرای عملیات پروژه احداث مقبره محمدرحیم خان زند و تکمیل محوطه اطراف آن 1400/11/11 رجوع به آگهی
4786517 مناقصه واگذاری اجرای عملیات پروژه احداث مقبره محمدرحیم خان زند و تکمیل محوطه اطراف آن 1400/11/09 رجوع به آگهی
4714192 مناقصه واگذاری عملیات جابجایی شبکه گاز 1400/10/21 رجوع به آگهی
4707216 مناقصه واگذاری عملیات جابجایی شبکه گاز 1400/10/19 رجوع به آگهی
4696292 مناقصه عملیات اجرای جدول و کانیوا گذاری و کف کشی جداول 1400/10/15 رجوع به آگهی
4694325 مناقصه عملیات جابجایی شبکه گاز بلوار 1400/10/14 رجوع به آگهی
4688441 مناقصه واگذاری اجرای خط انتقال آب 1400/10/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 48