مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C 1397/11/29 1397/12/11
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A 1397/11/29 1397/12/11
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B 1397/11/29 1397/12/11
واگذاری تعمیر و نگهداری و حفاظت تاسیسات 1397/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C 1397/11/28 1397/12/11
واگذاری تعمیر و نگهداری و حفاظت تاسیسات 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C 1397/11/28 1397/12/11
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/11/28 1397/12/11
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A 1397/11/28 1397/12/11
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C 1397/11/09 1397/11/18
صفحه 1 از 55