مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B 1397/10/26 1397/11/08
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/10/26 1397/11/08
واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/10/26 1397/11/08
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B 1397/10/26 1397/11/08
واگذاری برآورد حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C 1397/10/26 1397/11/08
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D 1397/10/25 1397/11/08
عملیات پیاده روسازی و محوطه سازی فضای مقابل ساختمان 1397/09/08 رجوع به آگهی
عملیات پیاده روسازی و محوطه سازی 1397/09/06 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرای بارگیری و حمل ضایعات ناشی از عملیات خاکی 1397/06/05 رجوع به آگهی
بارگیری و حمل ضایعات ناشی از عملیات خاکی 1397/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 54