کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405423 مناقصه عملیات اجرای مناسب سازی و پیاده روسازی خیابان استان فارس 1402/09/14 1402/09/07
7401672 مناقصه عملیات احداث پل هوایی عابر پیاده بلوار استان اصفهان، استان فارس 1402/09/13 1402/09/07
7401670 مناقصه واگذاری عملیات مناسب سازی و پیاده روسازی خیابان استان فارس 1402/09/13 1402/09/07
7400755 مناقصه اجرای عملیات سنگ فرش و اصلاح سواره رو باند جنوبی محور استان فارس 1402/09/13 1402/09/07
7400522 مناقصه اجرای طرح آب های سطحی و لوله گذاری و سرپوشیده کردن جداول خیابان استان فارس 1402/09/13 1402/09/07
7400320 مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و جدول گذاری و بتن کفسازی مسیر دوچرخه سواری ارتفاعات کمربندی استان فارس 1402/09/13 1402/09/07
7400241 مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی استان فارس 1402/09/13 1402/09/07
7398156 مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان استان فارس 1402/09/13 1402/09/23
7363883 مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و جدول گذاری و بتن کفسازی مسیر دوچرخه سواری ارتفاعات کمربندی استان فارس 1402/09/02 1402/09/07
7361868 مناقصه واگذاری عملیات اجرای لوله گذاری آب های سطحی کوچه استان فارس 1402/09/01 1402/09/07
7361857 مناقصه واگذاری عملیات مناسب سازی و پیاده روسازی خیابان استان فارس 1402/09/01 1402/09/07
7361839 مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی استان فارس 1402/09/01 1402/09/07
7361820 مناقصه عملیات احداث پل هوایی عابر پیاده بلوار استان اصفهان، استان فارس 1402/09/01 1402/09/07
7360973 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بهسازی و مناسب سازی و فضای سبز بلوار استان فارس 1402/09/01 1402/09/07
7360908 مناقصه اجرای طرح آب های سطحی و لوله گذاری و سرپوشیده کردن جداول خیابان استان فارس 1402/09/01 1402/09/07
7360856 مناقصه واگذاری عملیات اجرای احداث جان پناه سنگی روی دیوار رودخانه استان فارس 1402/09/01 1402/09/07
7360634 مناقصه عملیات اجرای مناسب سازی و پیاده روسازی خیابان استان فارس 1402/09/01 1402/09/07
7360557 مناقصه اجرای عملیات سنگ فرش و اصلاح سواره استان فارس 1402/09/01 1402/09/07
7356908 مناقصه واگذاری عملیات اجرای لوله گذاری آب های سطحی کوچه استان فارس 1402/08/30 1402/09/07
7356904 مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و جدول گذاری و بتن کفسازی مسیر دوچرخه سواری استان فارس 1402/08/30 1402/09/07
صفحه 1 از 57