مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5232803 مناقصه انجام خدمات نظافت، حفاظت فیزیکی 1401/03/01 1401/03/04
5225444 مناقصه خرید خدمات عمومی ( خدمات نظافت، نگهبانی و پشتیبانی) 1401/02/29 1401/03/04
5153021 مناقصه خرید خدمات عمومی (خدمات نظافت، نگهبانی و پشتیبانی) 1401/02/12 1401/02/17
3839408 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداری از ساختمانِ 9 مجتمع فرهنگی- اداری تبلیغات اسلامی 1400/02/14 1400/02/16
3828110 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی 1400/02/10 1400/02/15
3747974 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری از ساختمانِ 1400/01/07 1400/01/21
3747967 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی از 9 مجتمع فرهنگی- اداری تبلیغات اسلامی 1400/01/07 1400/01/21
3745644 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی 1399/12/28 1400/01/21
3745623 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری از ساختمانِ 9 مجتمع فرهنگی- اداری سطح استان 1399/12/28 1400/01/21
2729434 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری از ساختمانِ 9 مجتمع اداری-فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری 1399/01/20 1399/01/31
2729391 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی از 9 مجتمع فرهنگی- اداری سطح استان 1399/01/20 1399/01/31
2692763 مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی و نگهداری از 9 مجتمع 1398/12/21 1398/12/28
2686927 مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی از 9 مجتمع اداری-فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی 1398/12/19 1398/12/28
2686924 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری از ساختمان 9 مجتمع فرهنگی-اداری 1398/12/19 1398/12/28
1875991 مناقصه نگهداری از 9 ساختمان اداری-فرهنگی 1398/01/21 1398/01/20
1871716 مناقصه الف) انجام امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی، ب) نگهداری از ساختمان و تاسیسات: از 9 مجتمع اداری- فرهنگی سطح استان 1398/01/19 1398/01/30
1332759 مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی, نظافت و پذیرایی 9 مجتمع فرهنگی تبلیغی 1397/01/15 رجوع به آگهی
1331980 مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی, نظافت و پذیرایی 9 مجتمع فرهنگی-اداری 1397/01/09 1397/01/17
393693 مناقصه واگذاری انجام امور دکوراسیون و تجهیز سالن آمفی تئاتر 1391/04/08 1391/04/13
صفحه 1 از 1