مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید مصالح سنگی شامل : مغزه فیلتر 1 و حمل آن 1397/10/16 رجوع به آگهی
خرید مصالح سنگی (مغزه و فیلتر ) و حمل آن 1397/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از عملیات خاکبرداری و احداث ترانشه به حجم تقریبی 130.000 مترمکعب در پروژه احداث خط لوله... 1397/09/05 رجوع به آگهی
عملیات ساختمانی تعدادی قالب فلزی برای تولید آرمور آکروپاد بتنی 1397/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری بارگیری و حمل حدود پنجاه هزار مترمکعب خاک و مصالح سنگی زیراساس 1397/08/15 رجوع به آگهی
واگذاری بارگیری و حمل حدود پنجاه هزار مترمکعب خاک و مصالح سنگی زیراساس 1397/08/01 رجوع به آگهی
تامین غذا برای 250 نفر از پرسنل 1397/07/11 رجوع به آگهی
واگذاری انجام FCG، انجام هیدروتست تا پیش راه اندازی خطوط لوله ساحلی 4" و A32" و B انتقال گاز ترش و..... 1397/07/11 رجوع به آگهی
واگذاری انجام FCG، انجام هیدروتست تا پیش راه اندازی خطوط لوله ساحلی 4" و A32" و B انتقال گاز ترش از... 1397/07/10 رجوع به آگهی
تامین غذا برای 250 نفر 1397/07/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22