مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5991293 مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تهیه، نصب و راه اندازی دکل های روشنایی استادیوم 5000 نفری 1401/09/07 1401/09/14
5991274 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث زمین فوتبال 1401/09/07 1401/09/14
5987708 مناقصه احداث زمین فوتبال 1401/09/06 1401/09/14
5987706 مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده تهیه ، نصب و راه اندازی دکل های روشنایی استادیوم 1401/09/06 1401/09/14
5931502 مناقصه خدمات مهندسی مرحله دوم تکمیل پروژه استادیوم 1401/08/18 1401/08/25
5929361 مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده استخر سرپوشیده 1401/08/18 1401/08/24
5927452 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل کارهای باقیمانده استادیوم 1401/08/17 1401/08/24
5927284 مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده استادیوم 5000 نفری 1401/08/17 1401/08/24
5926343 مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده استخر سرپوشیده 1401/08/17 1401/08/24
5926021 مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده استخر سرپوشیده 1401/08/17 1401/08/24
5919678 مناقصه خدمات مرحله سوم ( نظارت ) پروژه استخر 1401/08/15 1401/08/19
5913213 مناقصه عملیات اجرایی اصلاح زیرسازی، تهیه، حمل، نصب و اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال 1401/08/14 1401/08/18
5913023 مناقصه تهیه مصالح و احداث سازه دیواره سنگ نوردی مجموعه ورزشی 1401/08/14 1401/08/18
5909618 مناقصه عملیات اجرایی اصلاح زیر سازی ، تهیه ، حمل ، نصب و اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال 1401/08/12 1401/08/18
5905661 مناقصه تهیه مصالح و احداث سازه دیواره سنگ نوردی مجموعه ورزشی 1401/08/11 1401/08/18
5905549 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای عملیات اجرایی اصلاح زیر سازی، تهیه، حمل، نصب و اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال 1401/08/11 1401/08/18
5905373 مناقصه تهیه مصالح و احداث سازه دیواره سنگ نوردی 1401/08/11 1401/08/18
5896673 مناقصه خدمات نظارت بر اجرای پروژه سالن 4500 نفری 1401/08/08 1401/08/14
5896491 مناقصه خدمات مهندسی ارائه طرح مهار سیلاب پروژه استادیوم 1401/08/08 1401/08/12
5867338 مناقصه تهیه مصالح و احداث سازه دیواره سنگ نوردی مجموعه ورزشی 1401/08/05 1401/08/18
صفحه 1 از 102