کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7364619 مناقصه رستوران استان تهران 1402/09/02 رجوع به آگهی
7362351 مناقصه رستوران استان تهران 1402/09/01 1402/09/07
7362347 مناقصه رستوران استان تهران 1402/09/01 1402/09/07
7276347 مناقصه سرمایه گذاری، طراحی،احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه اسکی استان البرز 1402/08/15 رجوع به آگهی
7276316 مناقصه سرمایه گذاری، طراحی،احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه اسکی دیزین به روشBOLT استان البرز، استان تهران 1402/08/15 1402/08/21
7267321 مناقصه سرمایه گذاری، طراحی ، احداث و بازسازی بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه استان تهران 1402/08/13 1402/08/17
7260910 مناقصه سرمایه گذاری طراحی،احداث بازسازی بهره برداری پرداخت اجاره و انتقال مجموعه سوارکاری استان تهران 1402/08/10 رجوع به آگهی
7260909 مناقصه سرمایه گذاری، طراحی،احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه اسکی دیزین استان البرز، استان تهران 1402/08/10 1402/08/21
7258799 مناقصه سرمایه گذاری، طراحی ، احداث و بازسازی بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه سوارکاری استان تهران 1402/08/10 1402/08/17
7255251 مناقصه بهره برداری از خوابگاه رستوران شماره دو استان تهران 1402/08/09 1402/08/15
7252183 مناقصه بهره برداری از داروخانه و دراگ استور مجموعه استان تهران 1402/08/09 1402/08/15
7252182 مناقصه سرمایه گذاری طراحی احداث و بازسازی بهره برداری پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه مجموعه سوارکاری استان تهران 1402/08/09 1402/08/17
7215918 مناقصه سرمایه گذاری طراحی ، احداث و بازسازی ؛ بهره برداری ، پرداخت اجاره بها و انتقال مجموعه سوارکاری به روش BOLT استان تهران 1402/07/29 1402/08/03
7209088 مناقصه سرمایه گذاری، طراحی ، احداث و بازسازی بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه سوارکاری استان تهران 1402/07/26 1402/08/03
7160406 مناقصه سرمایه گذاری طراحی احداث و بازسازی بهره برداری پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه مجموعه اسکی استان تهران 1402/07/16 1402/07/23
7159594 مناقصه بهره برداری از زمین زمین چمن مصنوعی شماره یک مجموعه ورزشی استان تهران 1402/07/16 1402/07/23
7028973 مناقصه سرمایه گذاری طراحی احداث و بازسازی بهره برداری پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه مجموعه اسکی دیزین به روش bolt استان تهران 1402/06/19 1402/06/26
6925302 مناقصه سرمایه گذاری طراحی احداث و بازسازی، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه مجموعه اسکی استان البرز، استان تهران 1402/05/28 1402/06/04
6922533 مناقصه تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه، نصب و راه اندازی گیت های ورودی تماشاچیان استادیوم 50000 نفری استان فارس 1402/05/28 1402/06/04
6918353 مناقصه انجام مطالعات بهسازی لرزه ای سازه فضا کار و سازه سالن 6000 نفری استان تهران 1402/05/26 1402/05/30
صفحه 1 از 113