مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات حمل ونقل وترابری سبک از طریق تامین خودرو به همراه راننده 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل و ترابری سبک از طریق تامین خودرو به همراه راننده با مجوز طرح ترافیک 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه خدمات مرحله سوم استخر سرپوشیده 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه انجام امور تامین خودروهای سواری مجوز طرح دار ترافیک ستاد 1400/09/09 1400/09/13
مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده استادیوم 5000 نفری 1400/06/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل کارهای باقیمانده استادیوم 5000 نفری خوی 1400/06/23 1400/06/29
مناقصه سرمایه گذاری ؛ طراحی, احداث, بازسازی و تکمیل بهره برداری , پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه گلخانه 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سرمایه گذاری، طراحی، احداث و بهره برداری، پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه مجموعه 1400/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز مجموعه سوارکاری 1400/05/16 1400/05/20
مناقصه انجام امور خدمات نگهداری، راهبری، تعمیرات سیستم های تأسیساتی فنی، مخابراتی و الکترومکانیکال در مجموعه ورزشی 1400/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز مجموعه سوارکاری 1400/05/14 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات نگهداری، راهبری، تعمیرات سیستم های تأسیساتی فنی، مخابراتی و الکترومکانیکال 1400/05/14 1400/05/20
مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز مجموعه 1400/05/14 1400/05/20
مناقصه انجام خدمات نگهداری، راهبری، تعمیرات تاسیساتی، مخابراتی و الکترومکانیکال 1400/05/13 1400/05/20
مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز مجموعه سوارکاری 1400/05/13 1400/05/20
مناقصه خدمات نگهداری راهبری تعمیرات تاسیساتی , مخابراتی و الکترومکانیکال در مجموعه 1400/05/13 1400/05/20
مناقصه خدمات نگهداری و توسعه ی فضای سبز 1400/04/20 1400/04/26
مناقصه انجام امور نگهداری و توسعه فضای سبز 1400/04/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات نگهدای، راهبری، تعمیرات سیستم های تاسیساتی فنی، مخابراتی و الکترومکانیکال در مجموعه ورزشی 1400/04/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور نگهداری فضای سبز 1400/04/13 1400/04/20
صفحه 1 از 94