مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری لکه گیری، ترمیم و آسفالت کوچه ها و معابر شهر 1398/10/11 1398/10/12
واگذاری لکه گیری، ترمیم و آسفالت کوچه ها و معابر شهر 1398/10/04 1398/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری، ترمیم و آسفالت کوچه ها و معابر شهر نخل تقی 1398/10/04 1398/10/12
احداث بازارچه ماهی و میگو -- احداث ساختمان امداد و نجات شهر -- احداث یادمان شهدا-- زیرسازی و آسفا... 1398/09/19 1398/09/20
واگذاری اجرای پروژه های احداث بازارچه ماهی و میگو و احداث ساختمان امداد و نجات شهر و احداث یادمان شه... 1398/09/12 1398/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث یادمان شهدای گمنام شهر نخل تقی 1398/09/12 1398/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بازارچه ماهی و میگو شهر نخل تقی 1398/09/12 1398/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان امدات و نجات شهر نخل تقی 1398/09/12 1398/09/20
زیرسازی و آسفالت گذر اسکله 1398/09/12 1398/09/20
لکه گیری، ترمیم و آسفالت کوچه ها و معابر 1398/05/02 1398/05/08
صفحه 1 از 7