مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات احداث و تکمیل پروژه ساختمانی ویزیتور سنتر 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه احداث ساختمان محیط بانی 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیل روشنایی برخی از خیابانها 1400/10/02 1400/10/06
مناقصه ارایه خدمات بیمه های تکمیلی کارکنان به تعداد 3000 نفر(بیمه شده اصلی بهمراه افراد تحت تکفل)بهمراه بیمه های بازرگانی سازمان 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 2500 متر لوله پلی اتیلن دو جداره بالای 400 جهت ادامه اجرا و تکمیل طرح شبکه فاضلاب شهر 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز 1400/08/30 1400/09/06
مناقصه احداث ساختمان محیط بانی 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات روسازی 1400/08/06 1400/08/12
مناقصه عملیات اصلاح و احداث خط 20 کیلو ولت 1400/08/06 1400/08/12
مناقصه عملیات تکمیل روشنایی 1400/08/06 1400/08/12
مناقصه خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز 1400/08/06 1400/08/12
مناقصه خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز 1400/08/06 1400/08/12
مناقصه اجرای عملیات روسازی سایت 40 هکتاری 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اصلاح و احداث خط 20 کیلو ولت 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خودرو آتش نشانی جهت تجهیز ایستگاه آتش نشانی 1400/06/24 1400/07/01
مناقصه خدمات مشاوره نظارت بر اجرای ساختمان ویزیتور 1400/04/24 1400/04/31
مناقصه احداث خط 20 کیلو ولت جهت افزایش ظرفیت برق کلید خانه چهل هکتاری 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز 1400/03/11 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز سازمان 1400/03/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30