کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7969724 مناقصه فنی، مهندسی و نظارت کارگاهی و عالیه شرکت گاز استان خراسان شمالی استان خراسان شمالی 1403/02/25 1403/02/27
7966797 مناقصه انجام خدمات مشاوره فنی مهندسی و نظارت کارگاهی و عالیه شرکت گاز استان خراسان شمالی 1403/02/24 1403/02/27
7961714 مناقصه انجام خدمات مشاوره فنی مهندسی و نظارت کارگاهی و عالیه شرکت گاز استان خراسان شمالی 1403/02/23 1403/02/27
7958640 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید ژنراتور گازسوز با ظرفیت حداقل 320 کیلو ولت آمپر، سنکرون با شبکه، دارای کانوپی Super Silence با قابلیت استان خراسان شمالی 1403/02/23 1403/02/25
7958633 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید دیزل ژنراتور با ظرفیت حداقل 320 کیلو ولت آمپر، سنکرون با شبکه و دارای کانوپی فابریک استان خراسان شمالی 1403/02/23 1403/02/25
7958041 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید کالاهای حفاظت کاتدیک مورد نیاز شرکت گاز استان خراسان شمالی استان خراسان شمالی 1403/02/23 1403/02/27
7953312 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : خرید ژنراتور دیزل و گازسوز استان خراسان شمالی 1403/02/22 1403/02/25
7944587 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : خرید ژنراتور دیزل و گازسوز استان خراسان شمالی 1403/02/19 1403/02/25
7933258 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تقویت شبکه گاز شهرهای آشخانه و جاجرم استان خراسان شمالی 1403/02/18 1403/02/20
7932803 مناقصه خرید کالاهای حفاظت کاتدیک مورد نیاز شرکت استان خراسان شمالی 1403/02/18 1403/02/27
7932433 مناقصه خرید ایستگاه تقلیل فشار گاز (TBS) به ظرفیت 160 متر مکعب بر ساعت به همراه لوازم یدکی استان خراسان شمالی 1403/02/18 1403/02/20
7930848 مناقصه خرید کالاهای حفاظت کاتدیک استان خراسان شمالی 1403/02/18 1403/02/27
7929787 مناقصه تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی و تصحیح کننده های الکترونیکی به همراه تهیه و تأمین قطعات یدکی مورد نیا استان خراسان شمالی 1403/02/18 1403/02/20
7925381 مناقصه تقویت شبکه گاز شهرها استان خراسان شمالی 1403/02/17 1403/02/20
7919535 مناقصه تقویت شبکه گاز استان خراسان شمالی 1403/02/16 1403/02/20
7791255 مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی و راهبری واحد ها استان خراسان شمالی 1402/12/28 1403/01/06
7787533 مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی و راهبری واحد ها استان خراسان شمالی 1402/12/27 رجوع به آگهی
7787075 مناقصه انجام خدمات عمومی و راهبری استان خراسان شمالی 1402/12/26 1403/01/06
7786335 مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی و راهبری واحد های ستادی استان خراسان شمالی 1402/12/26 رجوع به آگهی
7774327 مناقصه اصلاح آبراه، آسفالت، تسطیح، گراویه ریزی و احداث سایبان در مجموعه کالا اصلاح آبراه، آسفالت، تسطیح، گراویه ریزی و احداث سایبان در امور تدارکات و عملیات کالا (انبار) شرکت گاز استان استان خراسان شمالی 1402/12/21 1402/12/27
صفحه 1 از 45