کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7383315 مناقصه تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه 2 استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/22
7372410 مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد وتوسعه معابر شهرخرمشهر کوی زهیریه وایثار استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/12
7371730 مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهر خرمشهر استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/12
7371704 مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد وتوسعه معابر شهرخرمشهر کوی طالقانی استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/12
7369896 مناقصه ایجاد و توسعه معابر استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/12
7366929 مناقصه ایجاد و توسعه معابر استان خوزستان 1402/09/04 1402/09/11
7366577 مناقصه ایجاد و توسعه معابر خرمشهر کوی ام التلول و کوی پلیس استان خوزستان 1402/09/04 1402/09/11
7363372 مناقصه اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی مرحله اول (نوبت اول) ایجاد و توسعه معابرشهر استان خوزستان 1402/09/02 رجوع به آگهی
7351627 مناقصه واگذاری ایجاد و توسعه معابر استان خوزستان 1402/08/29 1402/09/12
7351576 مناقصه واگذاری ایجاد و توسعه معابر استان خوزستان 1402/08/29 1402/09/12
7344570 مناقصه ایجاد و توسعه معابر استان خوزستان 1402/08/27 1402/09/11
7344164 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تنظیفات و روفت وروب وشستشوی تمامی سطوح شهری منطقه یک خرمشهر استان خوزستان 1402/08/27 1402/09/04
7344146 مناقصه تنظیمات و روفت و روب و شست و شوی تمامی سطوح شهری استان خوزستان 1402/08/27 1402/09/04
7310399 مناقصه تنظیفات و رفت و روب و شستشوی تمامی سطوح شهری استان خوزستان 1402/08/25 رجوع به آگهی
7294745 مناقصه خرید یک دستگاه نیسان بنزینی مدل 1402 به همراه بالابر استان خوزستان 1402/08/21 1402/08/28
7292988 مناقصه خرید یک دستگاه نیسان بنزینی مدل 1402 به همراه بالابر استان خوزستان 1402/08/21 1402/08/28
7289173 مناقصه تنظیفات روفت و روب و شست و شوی تمامی سطوح شهری استان خوزستان 1402/08/20 1402/09/04
7279515 مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر استان خوزستان 1402/08/16 1402/08/24
7278172 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی وآسفالت معابر سطح شهر استان خوزستان 1402/08/16 1402/08/24
7275532 مناقصه خرید یک دستگاه نیسان بنزینی مدل 1402 به همراه بالابر استان خوزستان 1402/08/15 1402/08/28
صفحه 1 از 43