کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8103896 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی وآسفالت معابر کوی محرزی -فرعی های یک تا پنج استان خوزستان 1403/03/26 1403/04/02
8094914 مناقصه بهسازی پیاده رو خیابان استان خوزستان 1403/03/23 1403/04/06
8084398 مناقصه واگذاری بهسازی و آسفالت معابر کوی محرزی فرعی های یک تا پنج استان خوزستان 1403/03/21 1403/04/02
8041845 مناقصه بهسازی و آسفالت معابر استان خوزستان 1403/03/09 رجوع به آگهی
8035957 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی وآسفالت معابر کوی آلبونایی ،آریا،جاده نظامی استان خوزستان 1403/03/08 1403/03/16
8014843 مناقصه بهسازی و آسفالت معابر استان خوزستان 1403/03/03 رجوع به آگهی
7977054 مناقصه عمومی یک مرحله ای تنظیفات وجمع آوری زباله منطقه 2 شهرداری خرمشهر استان خوزستان 1403/02/26 1403/03/02
7976693 مناقصه تنظیفات و جمع آوری زباله استان خوزستان 1403/02/26 1403/03/02
7962991 مناقصه تنظیفات و جمع آوری زباله استان خوزستان 1403/02/24 1403/03/02
7917453 مناقصه بهسازی و ساماندهی پارک استان خوزستان 1403/02/13 1403/02/16
7892301 مناقصه بهسازی وساماندهی پارک کوی شهید عباس پور (عباره) استان خوزستان 1403/02/08 1403/02/16
7880454 مناقصه بهسازی و ساماندهی پارک استان خوزستان 1403/02/04 1403/02/16
7864529 مناقصه عمومی یک مرحله ای تنظیفات وجمع آوری زباله منطقه 2 شهرداری خرمشهر استان خوزستان 1403/02/01 1403/02/08
7864234 مناقصه تنظیف و جمع آوری زباله منطقه استان خوزستان 1403/02/01 1403/02/08
7834489 مناقصه واگذاری تنظیفات و جمع آوری زباله استان خوزستان 1403/01/26 1403/02/08
7704738 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه 2 شهرداری خرمشهر استان خوزستان 1402/12/05 1402/12/13
7704547 مناقصه تنظیفات و جمع آوری زباله استان خوزستان 1402/12/05 1402/12/13
7691128 مناقصه خدمات بیمه تکمیلی پرسنل و افراد تحت تکفل ایشان به تعداد حدود .2500 نفر استان خوزستان 1402/12/01 1402/12/08
7691042 مناقصه واگذاری تنظیفات و رفت و روب و شستشوی تمامی سطوح شهری استان خوزستان 1402/12/01 1402/12/08
7690450 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تنظیفات و روفت وروب وشستشوی تمامی سطوح شهری منطقه یک خرمشهر استان خوزستان 1402/12/01 1402/12/08
صفحه 1 از 46