مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید مصالح جهت ساماندهی مصالح سطح شهر 1400/11/04 1400/11/02
مناقصه خرید مصالح جهت ساماندهی مصالح سطح شهر 1400/10/20 1400/11/02
مناقصه واگذاری تنظیفات و جمع آوری زباله 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تنظیفات و جمع آوری زباله 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری معاینه فنی خودروی سبک 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تنظیفات و جمع آوری زباله 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات آرامستان (غسالخانه) 1400/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیفات و جمع آوری زباله 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تنظیفات و جمع آوری زباله 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تنظیفات و جمع آوری زباله 1400/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیفات وجمع آوری زباله منطقه 1400/05/23 رجوع به آگهی
مناقصه تنظیفات وجمع آوری زباله 1400/05/17 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تنظیفات وجمع آوری زباله منطقه 1400/05/16 1400/05/31
مناقصه تنظیفات وجمع آوری زباله 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری 12 پارک و بلوار سطح شهر 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه حفظ و نگهداری 12 پارک و بلوار 1400/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تنظیفات وجمع آوری زباله 1400/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه بهسازی و آسفالت خیابان اصلی 1400/01/31 1400/02/07
مناقصه واگذاری عملیات بازیافت و جمع آوری پسماندهای خشک به بخش خصوصی 1400/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 34