مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز 1398/03/22 1398/04/06
خرید پایه چراغ خیابانی معابر سطح شهر 1397/09/28 1397/10/06
خرید پایه چراغ خیابانی معابر سطح شهر 1397/09/21 1397/10/06
واگذاری امور مربوط به رفت و روب, نظافت, جمع آوری و حمل زباله شهر و رفع سد معابرشهری 1397/09/19 1397/09/26
واگذاری امور مربوط به رفت و روب, نظافت, جمع آوری و حمل زباله شهر و رفع سد معابرشهری 1397/09/12 1397/09/26
خرید پایه چراغ خیابانی معابر سطح شهر 1397/09/07 1397/09/14
خرید پایه چراغ خیابانی معابر سطح شهر 1397/08/30 1397/09/14
واگذاری رفت و روب, نظافت, جمع آوری و حمل زباله شهر و رفع سد معابرشهری 1397/08/27 رجوع به آگهی
امور مربوط به رفت و روب, نظافت, جمع آوری و حمل زباله شهر و رفع سد معابرشهری 1397/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر 1397/06/17 1397/06/22
صفحه 2 از 9