مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
امور مربوط به نگهداری فضای سبز 1395/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امور مربوط به فضای سبز شهری 1395/04/26 1395/05/05
واگذاری کلیه امور مربوط به فضای سبز شهری 1395/04/19 1395/05/05
مناقصه آسفالت 1395/03/10 1395/03/20
واگذاری امور بهره برداری و نگهداشت سامانه ی تاکسی بی سیم 1395/02/25 1395/03/05
انجام قسمتی از امور اداری، عمرانی و خدمات موتوری 1395/02/25 1395/03/05
واگذاری امور بهره برداری و نگهداشت سامانه ی تاکسی بی سیم 1395/02/23 1395/03/05
انجام قسمتی از امور اداری، عمرانی و خدمات موتوری 1395/02/23 1395/03/05
واگذاری خدمات شهری 1395/02/04 1395/02/15
واگذاری خدمات شهری 1395/01/30 1395/02/15
صفحه 4 از 8