مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت 1393/12/13 1393/12/25
واگذاری عملیات قیرپاشی و روکش آسفالت 1393/12/09 1393/12/25
امور مربوط به رفت و روب - نظافت و جمع آوری و حمل زباله شهر 1393/10/27 1393/11/07
واگذاری امور مربوط به رفت و روب - نظافت و جمع آوری و حمل زباله 1393/10/21 1393/11/02
واگذاری عملیات تهیه، پخش و کوبیدن آسفالت 1393/07/03 1393/07/17
واگذاری عملیات بهسازی آسفالت سطح شهر 1392/10/05 1392/10/14
واگذاری انجام امور مربوط به رفت و روب - نظافت و جمع آوری زباله 1392/09/27 1392/09/30
واگذاری عملیات بهسازی آسفالت سطح شهر 1392/09/27 1392/10/07
واگذاری انجام امور مربوط به رفت و روب - نظافت و جمع آوری زباله 1392/09/23 1392/09/30
واگذاری عملیات بهسازی آسفالت سطح شهر شامل قیرپاشی، تهیه، حمل و پخش آسفالت 1392/09/23 1392/09/30
صفحه 5 از 8