مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور مربوط به رفت و روب و نظافت و جمع آوری زباله 1391/12/07 1391/12/14
واگذاری بهره برداری از جایگاه cng 1391/08/06 1391/08/11
واگذاری بازپیرایی قسمتی از پارک جنگلی 1391/02/16 1391/02/23
واگذاری احداث امتداد بلوار 1390/12/07 1390/12/10
واگذاری امور رفت و روب و جمع آوری زباله 1390/10/29 1390/11/08
واگذاری عملیات آسفالت تقاطع 1390/10/05 1390/10/12
واگذاری احداث میدان 1390/10/05 1390/10/12
واگذاری عملیات رفت و روب و حمل زباله 1390/09/06 1390/09/12
واگذاری اداره امور تفریحی منطقه گردشگری : رفت و روب و ایجاد تاسیسات و.. 1390/09/06 1390/09/25
واگذاری ادامه پروژه احداث کمربندی 1389/10/20 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 8