مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام امور مربوط به رفت و روب - نظافت و جمع آوری زباله 1392/09/20 رجوع به آگهی
واگذاری حمل و پخش آسفالت 1392/06/14 1392/06/25
واگذاری عملیات روکش آسفالت معابر سطح شهر 1392/06/07 1392/06/19
واگذاری عملیات روکش آسفالت معابر سطح شهر 1392/05/21 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات روکش آسفالت معابر سطح شهر 1392/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری انجام کفپوش پیاده روهای معابر شهری -روکش آسفالت و.. 1392/01/31 1392/02/03
واگذاری روکش آسفالت معابر شهری - انجام کفپوش پیاده روهای معابر شهری و.. 1392/01/19 1392/01/23
واگذاری روکش آسفالت معابر شهری - انجام کفپوش پیاده روهای معابر شهری و.. 1391/12/28 1392/01/23
واگذاری انجام امور مربوط به رفت و روب و نظافت و جمع آوری زباله 1391/12/15 1391/12/17
واگذاری انجام امور مربوط به رفت و روب و نظافت و جمع آوری زباله 1391/12/07 1391/12/14
صفحه 7 از 8