مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات روکش آسفالت معابر سطح شهر 1392/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری انجام کفپوش پیاده روهای معابر شهری -روکش آسفالت و.. 1392/01/31 1392/02/03
واگذاری روکش آسفالت معابر شهری - انجام کفپوش پیاده روهای معابر شهری و.. 1392/01/19 1392/01/23
واگذاری روکش آسفالت معابر شهری - انجام کفپوش پیاده روهای معابر شهری و.. 1391/12/28 1392/01/23
واگذاری انجام امور مربوط به رفت و روب و نظافت و جمع آوری زباله 1391/12/15 1391/12/17
واگذاری انجام امور مربوط به رفت و روب و نظافت و جمع آوری زباله 1391/12/07 1391/12/14
واگذاری بهره برداری از جایگاه cng 1391/08/06 1391/08/11
واگذاری بازپیرایی قسمتی از پارک جنگلی 1391/02/16 1391/02/23
واگذاری احداث امتداد بلوار 1390/12/07 1390/12/10
واگذاری امور رفت و روب و جمع آوری زباله 1390/10/29 1390/11/08
صفحه 7 از 8