مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه گازرسانی 1389/04/02 1389/04/17
پروژه گازرسانی به روستاها 1389/03/26 1389/04/10
انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات گاز 1389/03/26 1389/04/10
واگذاری پروژه گازرسانی 1389/03/19 1389/04/03
واگذاری احداث و نصب ایستگاه تقلیل فشار TBS 1389/02/29 1389/03/13
اجرای خط تغذیه به اقطار 4 و 6 اینچ جمعا 1389/02/28 1389/03/12
واگذاری پروژه گازرسانی 1389/01/26 1389/02/10
واگذاری انجام خدمات بهره برداری گاز استان 1389/01/22 1389/02/06
واگذاری پروژه نظارت عوامل کارگاهی و خدمات مشاور عمومی 1388/10/16 1388/11/01
واگذاری پروژه نظارت عوامل کارگاهی و خدمات مشاور عمومی و خدمات جانبی پروژه های گازرسانی 1388/10/15 1388/10/30
صفحه 62 از 69