کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405771 مناقصه پروژه اجرایی تامین برق شهری استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/22
7401093 مناقصه واگذاری پروژه ساماندهی شبکه برق استان خوزستان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7400394 مناقصه انجام پروژه تعدیل بار پست برق استان خوزستان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7395398 مناقصه واگذاری پروژه ساماندهی شبکه برق مرکز شهر خیابان استان خوزستان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7392560 مناقصه خرید ترانسفورماتور سه فاز کم تلفات استان خوزستان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7392045 مناقصه خرید کلید سکسیونر هوایی گازی قابل قطع زیر بار (630 آمپر) استان خوزستان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7388909 مناقصه خرید کلید سکسیونر هوایی گازی قابل قطع زیر بار (630 آمپر) استان خوزستان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7388179 مناقصه خرید کلید ریکلوزر مورد نیاز شبکه استان خوزستان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7387748 مناقصه کت اوت فیوز 200 آمپر 36 کیلوولت و کلید تیغه ای (جداساز) 36 کیلوولت استان خوزستان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7387727 مناقصه خرید کابل مسی فشار ضعیف استان خوزستان 1402/09/09 رجوع به آگهی
7384969 مناقصه خرید ترانسفورماتور سه فاز کم تلفات مورد نیاز شبکه خود استان خوزستان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384014 مناقصه انجام تست و تعمیرات لوازم اندازه گیری دیماندی در حوزه عملیاتی خود استان خوزستان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7383280 مناقصه خرید کابل مسی فشار ضعیف استان خوزستان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7357136 مناقصه انجام تعدیل بار ترانس های پربار استان خوزستان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7348110 مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق استان خوزستان 1402/08/28 رجوع به آگهی
7308136 مناقصه واگذاری پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستا استان خوزستان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7307453 مناقصه واگذاری پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستا استان خوزستان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7307241 مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق استان خوزستان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7303689 مناقصه واذاری پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستا در حوزه عملیاتی استان خوزستان 1402/08/23 رجوع به آگهی
7302580 مناقصه واگذاری پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستا استان خوزستان 1402/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 142