مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای مخزن 5000 مترمکعبی 1397/12/01 1397/12/05
واگذاری اجرای مخزن 5000 مترمکعبی 1397/11/30 1397/12/05
خرید 3234 قطعه بتنی (شامل دال کف آدم رو، دال سر آدم رو، پاشنه آدم روو رینگ آدم رو) 1397/11/28 رجوع به آگهی
اجرای عملیات حفاری لوله گذاری آزمایش پمپاژ و سیماتتاسیون چهار حلقه چاه به روش دورانی در استان 1397/11/28 1397/12/01
اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه به روش ضربه ای در استان 1397/11/28 1397/12/01
واگذاری اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش، پمپاژ و سیمانتاسیون سه حلقه چاه به روش دورانی 1397/11/28 رجوع به آگهی
خرید 3234 قطعه بتنی (شامل دال کف آدم رو، دال سر آدم رو، پاشنه آدم روو رینگ آدم رو) 1397/11/27 رجوع به آگهی
اجرای عملیات 5000 مترمربع نوارهای حفاری پروژه های آب در سطح استان 1397/11/27 1397/12/01
اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه به روش ضربه ای در استان 1397/11/27 1397/12/01
اجرای عملیات حفاری با دست جهت کارهای حوادث در مناطق تحت پوشش 1397/11/18 1397/11/27
صفحه 1 از 270