مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5985040 مناقصه انجام عملیات تکمیلی احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب 1401/09/06 1401/09/12
5981050 مناقصه اجرای عملیات بهره برداری تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب 1401/09/05 1401/09/07
5974717 مناقصه اجرای عملیات بهره برداری تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب 1401/09/02 1401/09/07
5974425 مناقصه اجرای عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب 1401/09/02 1401/09/07
5970597 مناقصه خرید 6000 دستگاه کنتور آب توربینی 1401/09/01 1401/09/05
5951136 مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت تامین منابع مالی و مشارکت در پروژه های کاهش هدررفت آب 1401/08/24 رجوع به آگهی
5944316 مناقصه آگهی شناسائی سرمایه گذار جهت مشارکت در توسعه و اجرای تاسیسات انشعابات جمع آوری و تصفیه فاضلاب 1401/08/23 1401/09/12
5943135 مناقصه تامین منابع مالی و مشارکت در پروژه های کاهش هدررفت آب 1401/08/22 رجوع به آگهی
5939812 مناقصه کاهش هدر رفت (واقعی و ظاهری) آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال 1401/08/22 1401/09/12
5935054 مناقصه کاهش هدر رفت (واقعی و ظاهری) آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال از طریق فعالیتهای مرتبط شامل شناسایی و رفع نشت,اصلاح و بازسازی خطوط 1401/08/21 1401/09/12
5928091 مناقصه 3555 عدد شیرآلات برنجی و برنزی 1401/08/18 1401/08/22
5927974 مناقصه خرید 3555 عدد شیرآلات برنجی و برنزی 1401/08/17 1401/08/22
5924456 مناقصه 3555 عدد شیرآلات برنجی و برنزی 1401/08/17 1401/08/22
5901004 مناقصه خرید 6100 دستگاه کنتور خشک کلاس C 1401/08/10 1401/08/14
5897645 مناقصه خرید 6100 دستگاه کنتور خشک کلاس C 1401/08/09 1401/08/14
5847972 مناقصه اجرای عملیات کلرزنی و تعمیرات و نگهداری سامانه های گندزدایی 1401/08/03 1401/08/07
5846584 مناقصه اجرای عملیات کلرزنی و تعمیرات و نگهداری سامانه های گندزدایی 1401/08/02 1401/08/05
5840114 مناقصه اجرای عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب 1401/08/01 1401/08/05
5839646 مناقصه اجرای عملیات بهره برداری,تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، سامانه های گندزدایی و تأسیسات برقی و رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال شبکه توزیع آب و انشعابات 1401/08/01 1401/08/05
5836735 مناقصه واگذاری اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهرستان 1401/07/30 1401/08/05
صفحه 1 از 213