مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه شناسایی مشاوران توانمند در حوزه کسب و کار 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای بخشی از زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر شهرک 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اجرای بخشی از زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر شهرک 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بخشی از زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر شهرک صنعتی 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری محوطه سازی و تکمیل ساختمان اداری 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی و تکمیل ساختمان اداری ناحیه صنعتی سربیشه1 1400/09/27 1400/10/05
مناقصه محوطه سازی و تکمیل ساختمان اداری 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای اجرای شبکه فاضلاب 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه گاز فاز ۴ شهرک صنعتی 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه محوطه سازی و تکمیل ساختمان اداری 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه گاز 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای اجرای شبکه فاضلاب 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث دو باب سوله کارگاهی 1400/08/20 1400/08/27
مناقصه احداث ۲ باب سوله کارگاهی 1400/08/20 1400/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دو باب سوله کارگاهی شهرک صنعتی بیرجند 1400/08/19 1400/08/27
مناقصه انجام امور خدماتی، حفاظتی، نظافتی، نگهداری فضای سبز 1400/03/06 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدماتی، حفاظتی، نظافتی، نگهداری فضای سبز تعدادی از شهرکهای صنعتی و حمل و نقل طرحهای عمرانی 1400/03/06 1400/03/13
مناقصه خدماتی، حفاظتی،نظافتی،نگهداری فضای سبز 1400/03/05 1400/03/13
مناقصه انجام امور خدماتی، حفاظتی، نظافتی، نگهداری فضای سبز 1400/03/05 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه توزیع و ایستگاه تقلیل فشار گاز 1400/02/28 1400/03/05
صفحه 1 از 15