مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
برگزاری هشتمین نمایشگاه اختصاصی 1398/10/24 رجوع به آگهی
احداث منبع 2000 مترمکعبی بتنی پساب شهرک صنعتی و فنس کشی اطراف آن - 1398/10/03 رجوع به آگهی
احداث منبع 2000 متر مکعبی بتنی پساب شهرک صنعتی و فنس کشی اطراف آن 1398/10/03 1398/10/15
اجرای پروژه توسعه خوشه خشکبار (زرشک و عناب) 1398/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه توسعه خوشه کسب و کار خشکبار(زرشک و عنا... 1398/09/23 1398/10/05
اجرای پروژه توسعه خوشه خشکبار (زرشک و عناب) 1398/09/23 رجوع به آگهی
اجرای 1896 مترطول شبکه تغذیه فولادی، اجرای 372 متر طول شبکه توزیع فولادی، 1224 متر طول شبکه توزیع پل... 1398/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح، احداث ایستگاه تقلیل فشار، اجرای شبکه تغذیه و توزیع گازرسانی به... 1398/09/09 1398/09/17
واگذاری پروژه تهیه مصالح، احداث ایستگاه تقلیل فشار اجرای شبکه تغذیه و توزیع گازرسانی 1398/09/09 1398/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه توسعه خوشه خشکبار (زرشک و عناب) خراسان جنوبی 1398/08/21 1398/09/05
صفحه 1 از 21