مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حراستی، نگهبانی و حفاظت فیزیکی ستاد مرکزی و کلیه پست های تابعه 1398/11/05 1398/11/10
خدمات خودریی شرکت آب منطقه ای 1398/10/25 1398/10/30
خدمات خودرویی 1398/10/24 رجوع به آگهی
ساماندهی رودخانه های اولویت دار 1398/10/18 رجوع به آگهی
ساماندهی رودخانه های الویت دار 1398/10/18 1398/10/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ساماندهی رودخانه های اولویت دار 1398/10/17 1398/10/22
تکمیل کارهای باقیمانده سد ذخیره ای 1398/10/17 1398/10/19
فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل کارهای باقیمانده سد ذخیره ای گهرو و تاسیسات و تجهیزات وابسته 1398/10/14 1398/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدبسترسازی چشمه ها و قنوات انتخابی و احداث مقطع اندازه گیری چشمه های مهم... 1398/10/14 1398/10/15
واگذاری تکمیل کارهای باقیمانده سد ذخیره ای گهرو و تاسیسات و تجهیزات وابسته 1398/10/11 1398/10/17
صفحه 5 از 75