مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل کارهای باقیمانده سد ذخیره ای و تاسیسات و تجهیزات وابسته 1398/10/11 1398/10/17
بسترسازی چشمه ها و قنوات انتخابی و احداث مقطع اندازه گیری چشمه های مهم استان 1398/10/01 1398/10/03
احیاء و بازسازی ایستگاه های سنجش آسیب دیده از سیلاب 1398/09/16 1398/09/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای احیاء و بازسازی ایستگاه های سنجش آسیب دیده از سیلاب 1398/09/09 1398/09/14
ساخت، بهره برداری و انتقال محوطه سد 1398/09/06 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی تامین منابع مالی جهت ساخت، بهره‌برداری و انتقال محوطه سد چشمه زنه 1398/09/02 1398/09/12
فراخوان ارزیابی کیفی «احداث آبگیر، ایستگاه پمپاژ شماره 1 (PS1) طرح انتقال آب 1398/09/02 1398/09/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه ی بسترسازی چشمه ها و قنوات انتخابی و احداث مقطع اندازه گیری چش... 1398/09/02 1398/09/02
احداث آبگیر ایستگاه پمپاژ شماره 1 - ps1 طرح انتقال آب محور 1398/08/18 1398/09/14
بسترسازی چشمه ها و قنوات انتخابی و احداث مقطع اندازه گیری چشمه های مهم استان 1398/08/04 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 75