مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه حمل فرآورده های نفتی (نفت گاز ) 1400/06/18 1400/06/22
مناقصه حمل فرآورده های نفتی (نفت گاز) 1400/06/06 1400/06/10
مناقصه حمل فرآورده های نفتی (نفت گاز) 1400/06/04 1400/06/10
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان 1400/05/12 1400/05/19
مناقصه مات ایاب و ذهاب کارکنان 1400/04/15 1400/04/22
مناقصه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان 1400/04/15 1400/04/22
مناقصه خرید مصالح و ادوات روسازی خط 1400/04/05 1400/04/10
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیرو حرکت محور بوسیله آژانس (درونشهری و برونشهری) 1398/12/10 1398/12/15
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیرو حرکت محور بوسیله آژانس درونشهری و برونشهری 1398/12/10 1398/12/15
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیرو حرکت محور بوسیله آژانس (درونشهری و برون شهری) براورد 6.555.500.000 ریال 1398/12/08 1398/12/15
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان 1398/11/13 1398/11/17
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت محور اداره کل راه آهن بوسیله آژانس درونشهری و برونشهری) 1398/11/12 1398/11/17
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیرو حرکت محور اداره کل راه آهن شرق (تربت حیدریه)بوسیله آژانس درونشهری و برونشهری) 1398/11/12 1398/11/16
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیرو حرکت محور 1398/11/12 1398/11/16
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت محور اداره کل راه آهن 1398/11/12 1398/11/17
مناقصه طراحی، مطالعه و اجرای عملیات تکمیلی بهسازی و ایمن سازی تونل 1398/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه احی، مطالعه و اجرای عملیات تکمیلی بهسازی و ایمن سازی تونل 1398/03/02 1398/03/12
مناقصه واگذاری طراحی، مطالعه و اجرای عملیات تکمیلی بهسازی و ایمن سازی تونل 1398/03/02 1398/03/12
مناقصه حمل فرآورده های نفتی (نفت گاز) 1397/09/29 1397/10/08
مناقصه واگذاری نگهداری و تعمیر نت سیستم های علائم الکتریکی 1397/07/25 1397/08/02
صفحه 1 از 17