مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث پروژه های ناجا (آسایشگاه) 1396/12/09 رجوع به آگهی
واگذاری احداث پروژه ساختمان اداری 1396/12/09 رجوع به آگهی
احداث پروژه های ناجا (آسایشگاه) 1396/12/06 رجوع به آگهی
احداث تعدادی از اماکن مورد نیاز 1396/09/18 رجوع به آگهی
احداث تعدادی از اماکن مورد نیاز 1396/09/11 رجوع به آگهی
احداث تعدادی از اماکن مورد نیاز خود در قبال تهاتر با املاک ناجا (اماکن احداثی شامل: ساختمان ستاد ـ س... 1396/08/29 رجوع به آگهی
احداث اماکن 1396/08/27 رجوع به آگهی
احداث تعدادی از اماکن مورد نیاز 1396/07/22 رجوع به آگهی
احداث تعدادی از اماکن مورد نیاز خود 1396/07/16 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری جهت احداث تعدادی از اماکن مورد نیاز ساختمان ستاد، ساختمان مهمانسرا- مسجد و... 1396/06/11 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 34