مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
آسفالت معابر سطح شهر 1398/10/16 1398/10/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای آسفالت معابر شهری جیرفت 1398/10/07 1398/10/17
آسفالت معابر سطح شهر 1398/10/07 رجوع به آگهی
واگذاری کرایه ماشین آلات سنگین جهت انجام امورات عمرانی (شن ریزی و آماده سازی معابرسطح شهر اعم از بار... 1398/03/05 1398/03/08
احداث پنج مجموعه زمین فوتسال (چمن مصنوعی) در محله های شهر 1398/02/23 1398/02/22
واگذاری کرایه ماشین آلات سنگین جهت انجام امورات عمرانی (شن ریزی و آماده سازی معابرسطح شهر اعم از بار... 1398/02/17 1398/02/24
خرید خدمات مشاوره طرح مطالعاتی فاز یک و دو پل 1398/02/16 رجوع به آگهی
احداث پنج مجموعه زمین فوتسال (چمن مصنوعی) در محله های شهر 1398/02/15 1398/02/22
واگذاری کرایه ماشین آلات سنگین جهت انجام امورات عمرانی (شن ریزی و آماده سازی معابرسطح شهر اعم از بار... 1398/02/09 1398/02/24
انجام مطالعات احداث پل دوم 1398/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8