مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات اتفاقات، تعمیرات سرویس و نگهداری، اصلاح و بهینه سازی در محدوده اداره توزیع برق 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه -کنتورهای سه فاز اتصال مستقیم و اتصال ثانویه فهام یک -کنتور کتفاز دیجیتالی فهام یک 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه 3000 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم و 5000 عدد قاب کنتور سه فاز دیجیتالی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ترانسفورماتور 315 کیلوولت آمپر با قابلیت دو ولتاژ 11 و 20 کیلوولت 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور سه فاز اتصال مستقیم - کنتور سه فاز اتصال ثانویه - کنتور تکفاز دیجیتالی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات مناقصه های (طرج های روشنایی ـ طرح های رینگ خطوط ـ اصلاح و بهینه سازی ) 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه عملیات مربوط به رفع اتفاقات، تعمیرات، سرویس و نگهداری، اصلاح و بهینه سازی و نیرورسانی طرح های کوچک در محدوده ادارات توزیع برق 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات طرحهای انتقال نیرو و برقرسانی 1400/09/28 1400/10/02
مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه عملیات مربوط به رفع اتفاقات، تعمیرات، سرویس و نگهداری، اصلاح و بهینه سازی و نیرورسانی طرح های کوچک در محدوده ادارات توزیع برق 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی پیمانکاران دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 1400/09/18 1400/09/22
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات جامع آزمایش و اصلاح لوازم اندازه گیری لوازم اندازه گیری دیماندی سمت ثانویه در محدوده شرکت 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات، سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی و نیرورسانی طرحهای کوچک در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه واگذاری اجرای عملیات اتفاقات ، تعمیرات، سرویس و نگهداری، اصلاح و بهینه سازی و در محدوده ادارات توزیع برق 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات بازرسی و اصلاح لوازم اندازه گیری 1400/09/08 1400/09/14
مناقصه عملیات نیرو رسانی در محدوده امور 3 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع کابل آلومینیوم و کنتور 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه اجرای عملیات محاسبه و صدور صورتحساب فروش انرژی، خدمات پس از فروش، فروش انشعاب و انجام عملیات پشتیبانی 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه خریداری 80.000 متر کابل مسی فشار ضعیف 6*۲ مورد نیاز 1400/08/27 1400/09/03
صفحه 1 از 30