مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید و ارتقاء تجهیزات فتو ولتاییک 1398/10/29 1398/11/02
واگذاری اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی 1398/10/25 رجوع به آگهی
اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی 1398/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات طرح های انتقال نیرو و برق رسانی در محدوده امور توزیع برق منطقه 1398/10/22 رجوع به آگهی
اجرای عملیات نصب پایه های فلزی و روشنایی آسیب دیده در محدوده امورهای هفتگانه توزیع برق 1398/10/16 رجوع به آگهی
اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی 1398/10/12 رجوع به آگهی
برونسپاری گشت ویژه 1398/10/11 1398/11/02
اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی سرویس و نگهداری روشنایی معابر در محدوده ها 1398/10/05 رجوع به آگهی
اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی 1398/10/02 رجوع به آگهی
انواع کنتورهای هوشمند(فهام) به تعداد 16/327 دستگاه جهت چاه های کشاورزی و تعداد 4/548 دستگاه جهت کنتو... 1398/09/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28