مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پیمان غذایی کارکنان 1397/11/30 رجوع به آگهی
پیمان خدمات فنی و انبار تدارکات 1397/11/30 رجوع به آگهی
پیمان غذایی کارکنان مرکز 1397/11/23 رجوع به آگهی
پیمان غذایی کارکنان مرکز 1397/11/21 رجوع به آگهی
پیمان خدمات فنی و انبار تدارکات 1397/11/18 رجوع به آگهی
نگهبانی از 9 ایستگاه مخابراتی 1397/11/03 رجوع به آگهی
نگهبانی از 9 ایستگاه مخابراتی 1397/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری پیمان نگهداشت و تعمیرات تاسیسات تهویه مطبوع 1397/10/02 رجوع به آگهی
پیمان نگهداشت و تعمیرات تاسیسات تهویه مطبوع 1397/09/24 رجوع به آگهی
پیمان تنظیفات و فضای سبز 1397/08/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35