مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
توسعه تلمبه خانه و احداث خط لوله ۴۲ اینچ از تلمبه‌خانه 1398/06/14 رجوع به آگهی
توسعه تلمبه خانه-و احداث خط لوله ۴۲ اینچ 1398/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری توسعه تلمبه خانه و احداث خط لوله 42 اینچ به روش EPC 1398/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری توسعه تلمبه خانه و احداث خط لوله 42 اینچ از تلمبه خانه 1398/06/12 رجوع به آگهی
طرح توسعه تلمبه خانه و احداث خط لوله 42 اینچ از تلمبه خانه 1398/06/12 رجوع به آگهی
توسعه تلمبه خانه و احداث خط لوله 42 اینچ از تلمبه خانه به روش EPC 1398/06/12 رجوع به آگهی
طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام 1398/06/06 رجوع به آگهی
طرح احداث مخازن استراتژیک نفت خام 1398/06/05 رجوع به آگهی
احداث حوضچه آرامش, اسکله و تاسیسات پشتیبانی بصورت EPC 1398/02/28 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی مورد نیاز 1398/02/18 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 47