مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه احداث تلمبه خانه ها، ایستگاه های بین راهی و ترمینال انتهای خط طرح انتقال نفت خام 1397/03/17 رجوع به آگهی
خدمات بازرسی فنی کارگاهی و بازرسی شخص ثالث پروژه‌های احداث خط لوله 42 اینچ و ایستگاه های مربوطه 1397/03/09 رجوع به آگهی
خدمات بازرسی فنی کارگاهی و بازرسی شخص ثالث پروژه‌های احداث خط لوله 42 اینچ و ایستگاه های مربوطه 1397/03/02 رجوع به آگهی
واگذاری طرح احداث نیروگاه غرب 1397/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری طرح احداث نیروگاه غرب 1397/02/29 رجوع به آگهی
واگذاری طرح احداث نیروگاه غرب و تاسیسات جانبی 1397/02/26 رجوع به آگهی
احداث نیروگاه 1397/02/24 رجوع به آگهی
احداث تلمبه خانه 1397/02/19 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث تلمبه خانه 1397/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات بهره برداری تلمبه خانه 1397/02/17 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 48