مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5990066 مناقصه خرید اقلام مواد پوششی نوار و پرایمر 1401/09/07 1401/09/19
5989973 مناقصه خرید san storage 1401/09/07 1401/09/12
5989391 مناقصه تامین اقلام مواد پوششی (نوار و پرایمر) 1401/09/07 1401/09/19
5989019 مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه کمپرسور هوا 1401/09/06 1401/09/12
5986685 مناقصه مواد پوششی (نوار و پرایمر) 1401/09/06 1401/09/19
5983055 مناقصه خرید مواد پوششی(نوار و پرایمر)(تجدید) 1401/09/05 1401/09/19
5980972 مناقصه خرید san storage 1401/09/05 1401/09/12
5978940 مناقصه تقاضای SAN STORAGE 1401/09/03 1401/09/12
5924467 مناقصه اورهال دو دستگاه توربین NP 1401/08/17 1401/08/26
5916335 مناقصه خدمات خودروی استیجاری با راننده 1401/08/15 1401/08/21
5911829 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات خودروی استیجاری باراننده 1401/08/14 1401/08/21
5911503 مناقصه خدمات خودروی استیجاری با راننده 1401/08/14 1401/08/21
5905624 مناقصه خرید لوله 24 و 42 اینچ 1401/08/11 1401/08/16
5902765 مناقصه خرید لوله 24 و 42 اینچ 1401/08/10 1401/08/16
5901524 مناقصه خرید لوله 24 و 42 اینچ 1401/08/10 1401/08/16
5900891 مناقصه لوله 1401/08/09 1401/08/16
5898100 مناقصه رفع نواقص سیستم زمین و صاعقه گیرهای حفاظت الکترونیک و رفع نواقص سیستم زمین ساختمان های منطقه 1401/08/09 1401/09/05
5864065 مناقصه عملیات محوطه سازی وتکمیل نواقص ساختمانی 1401/08/04 1401/08/07
5836463 مناقصه خرید باتری نیکل کادمیوم 1401/07/30 1401/08/04
5814818 مناقصه نگهداری و تعمیرات پست برق 63/20 کیلو ولت 1401/07/28 1401/07/29
صفحه 1 از 67