کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7387009 مناقصه خرید Half Coupling of SUMY Compressor استان اصفهان 1402/09/09 1402/09/20
7367578 مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی دیتا سنتر استان تهران 1402/09/04 1402/09/08
7360302 مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی دیتا سنتر استان تهران 1402/09/01 1402/09/08
7354626 مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی دیتا سنتر استان تهران 1402/08/30 1402/09/07
7346580 مناقصه خرید اقلام یدکی تابلوهای سافت استارتر 11KV شرکت MOTORTRONICS استان آذربایجان شرقی 1402/08/28 1402/09/08
7232319 مناقصه پروژه حفاظت الکترونیک یکی از ایستگاههای گاز استان خراسان رضوی 1402/08/03 1402/08/10
7217860 مناقصه خدمات خودروی استیجاری با راننده ستاد استان تهران 1402/07/30 1402/08/03
7212485 مناقصه خدمات خودروی استیجاری با راننده ستاد استان تهران 1402/07/29 1402/08/03
7202559 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه تأمین خودروهای استیجاری با راننده شرکت انتقال گاز ایران سال 1402-1403 استان تهران 1402/07/25 1402/08/03
7130153 مناقصه تعمیرات اساسی (25000ساعته) دو دستگاه توربین زاریا DU80Lبه همراه تامین قطعات استان تهران 1402/07/12 1402/07/19
7067658 مناقصه تعمیرات اساسی یک دستگاه توربین زیمنس مدل SGT 400 تاسیسات تبریز استان تهران 1402/07/01 1402/07/12
7061216 مناقصه احداث و ترمیم ابنیه فنی در مسیر خط لوله گاز استان تهران 1402/06/29 1402/07/12
6965751 مناقصه تثبیت و ایمن سازی ترانشه های مسیرخط لوله هفتم سراسری انتقال گاز استان تهران 1402/06/05 1402/06/18
6958343 مناقصه تامین کامپیوتر و پروگرامر صنعتی استان تهران 1402/06/04 1402/06/16
6943319 مناقصه تامین کامپیوتر و پروگرامر صنعتی استان تهران 1402/06/01 1402/06/16
6942524 مناقصه تامین کامپیوتر و پروگرامر صنعتی استان تهران 1402/06/01 1402/06/16
6941140 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای مناقصه تقاضای شماره 1013801039 - AS تأمین کامپیوتر و پرو گرامر صنعتی (تجدید) استان تهران 1402/06/01 1402/06/16
6901201 مناقصه تامین کامپیوتر پاک استان تهران 1402/05/22 1402/05/30
6894414 مناقصه تامین کامپیوتر استان تهران 1402/05/21 1402/05/30
6892068 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای مناقصه تقاضای شماره 1013801038 -AS تامین کامپیوتر پاک(تجدید) استان تهران 1402/05/19 1402/05/30
صفحه 1 از 72