کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405281 مناقصه اجرای عملیات تامین نیروی انسانی تکمیل کادر خدماتی، عمرانی و اداری استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/23
7402592 مناقصه اجرای عملیات تامین نیروی انسانی تکمیل کادر خدماتی،عمرانی و اداری استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/23
7398534 مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی شهرداری مرکزی استان خوزستان 1402/09/13 1402/09/23
7368830 مناقصه جایگاه سوخت cng استان خوزستان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7365659 مناقصه اجاره جایگاه cng استان خوزستان 1402/09/04 رجوع به آگهی
7362888 مناقصه اجاره جایگاه سوخت cng استان خوزستان 1402/09/02 رجوع به آگهی
7362343 مناقصه رستوران استان خوزستان 1402/09/01 رجوع به آگهی
7360976 مناقصه واگذاری کارهای خدماتی درمحدوده جنوب منطقه دو استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/11
7360631 مناقصه پروژه تکمیل و توسعه فضای سبز استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/08
7360589 مناقصه پروژه تکمیل و توسعه فضای سبز استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/08
7356055 مناقصه پروژه اصلاح گره ترافیکی سطح شهر استان خوزستان 1402/08/30 1402/09/02
7309442 مناقصه پروژه تکمیل و توسعه فضای سبز استان خوزستان 1402/08/25 1402/09/07
7309441 مناقصه پروژه تکمیل توسعه فضای سبز استان خوزستان 1402/08/25 1402/09/06
7308385 مناقصه بهسازی پارکهای سطح شهر استان خوزستان 1402/08/24 1402/09/08
7308382 مناقصه تکمیل و توسعه فضای سبز(بوستان گل محمدی) استان خوزستان 1402/08/24 1402/09/08
7308027 مناقصه پروژه تکمیل و توسعه فضای سبز استان خوزستان 1402/08/24 1402/09/08
7307767 مناقصه پروژه تکمیل و توسعه فضای سبز استان خوزستان 1402/08/24 1402/09/08
7298337 مناقصه اجرای عملیات تکمیل توسعه فضای سبز استان خوزستان 1402/08/22 1402/08/25
7298327 مناقصه پروژه اصلاح گره ترافیکی استان خوزستان 1402/08/22 1402/09/02
7294715 مناقصه اجرای عملیات ساماندهی دستفروشان و وانت بارها استان خوزستان 1402/08/21 1402/08/24
صفحه 1 از 126