مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5979405 مناقصه اجرای عملیات حفاری و فیبرنوری 1401/09/03 1401/09/07
5971685 مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی و کفپوش گذاری 1401/09/01 1401/09/09
5969833 مناقصه اجرای عملیات پیاده رو سازی وکفپوش گذاری بلوار 1401/08/30 1401/09/09
5968596 مناقصه احداث و تکمیل پارکینگ عمومی 1401/08/30 1401/09/08
5962097 مناقصه احداث و تکمیل پارکینگ عمومی 1401/08/28 1401/09/08
5953903 مناقصه خرید لوازمات برقی و روشنایی جهت پارک 1401/08/25 1401/08/26
5931294 مناقصه خرید لوازمات برقی و روشنایی جهت پارک 1401/08/18 1401/08/26
5921786 مناقصه تامین نیروی انسانی تکمیل کادر اداری ،عمرانی و خدماتی 1401/08/16 1401/08/16
5921589 مناقصه خرید لوازمات برقی و روشنایی 1401/08/16 رجوع به آگهی
5919835 مناقصه اجرای عملیات چمن زنی و آرایش چمن سطح فضای سبز 1401/08/16 1401/08/24
5915629 مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی عمرانی اداری 1401/08/15 1401/08/16
5902329 مناقصه احداث و تکمیل پارکینگ عمومی 1401/08/10 1401/08/12
5893669 مناقصه تامین نیروی انسانی کادر اداری عمرانی و خدماتی 1401/08/08 1401/08/16
5893224 مناقصه تامین نیروی انسانی تکمیل کادر خدماتی ،عمرانی و اداری 1401/08/08 1401/08/16
5849852 مناقصه احداث و تکمیل پارکینگ عمومی پارکینگ 1401/08/03 1401/08/12
5849374 مناقصه احداث و تکمیل پارکینگ عمومی 1401/08/03 1401/08/12
5846479 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل پارکینگ عمومی 1401/08/02 1401/08/12
5843378 مناقصه اجاره محل غرفه جهت فعالیت تاکسی سرویس 1401/08/01 1401/08/17
5840727 مناقصه انجام کارهای خدماتی جمع آوری و حمل زباله شهری - لایروبی و لجن برداری ایگوهای روباز و کانال ها و.. 1401/08/01 1401/08/03
5814560 مناقصه انجام کارهای خدماتی (جمع آوری و حمل زباله شهری-لایروبی و لجن برداری ایگوهای روباز و کانال های سرپوشیده -تنظیف و جاروکشی کلیه معابر) 1401/07/28 1401/08/03
صفحه 1 از 111