مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5987351 مناقصه بهسازی و زیبا سازی حاشیه بلوار 1401/09/06 رجوع به آگهی
5981629 مناقصه افزایش بنای مدرسه 1401/09/05 رجوع به آگهی
5981556 مناقصه تکمیل ساختمان اداری مجموعه ورزشی 1401/09/05 رجوع به آگهی
5981535 مناقصه احداث سکوی تماشاگران ورزشگاه 1401/09/05 رجوع به آگهی
5981450 مناقصه ساخت سوله ورزشی 1401/09/05 رجوع به آگهی
5981448 مناقصه ساخت نگهبانی سرویس بهداشتی زمین چمن 1401/09/05 رجوع به آگهی
5976209 مناقصه جایگاه CNG 1401/09/02 رجوع به آگهی
5972802 مناقصه بهسازی و زیبا سازی میدان 1401/09/01 رجوع به آگهی
5970809 مناقصه بهسازی و زیباسازی 1401/09/01 رجوع به آگهی
5970808 مناقصه اصلاح و بهسازی بلوار 1401/09/01 رجوع به آگهی
5967033 مناقصه تکمیل ساختمان حوزه بسیج 1401/08/30 رجوع به آگهی
5963207 مناقصه بهسازی و زیبا سازی حاشیه بلوار 1401/08/29 رجوع به آگهی
5962862 مناقصه اجرای جدول کاری معابر شهر 1401/08/29 1401/09/06
5962861 مناقصه جدول کاری معابر شهرک صنعتی 1401/08/29 1401/09/06
5962787 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پارک 1401/08/29 1401/09/06
5962764 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول کاری معابر شهرک 1401/08/29 1401/09/06
5962761 مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول کاری معابر شهر و شهرک 1401/08/29 1401/09/06
5962520 مناقصه تکمیل پارک 1401/08/29 1401/09/06
5960988 مناقصه اجرای کفپوش معابر شهر و شهرک 1401/08/28 رجوع به آگهی
5960920 مناقصه واگذاری پروژه افزایش بنای مدرسه 1401/08/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 56