کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7401306 مناقصه خرید و اجرای لوله و اتصالات جهت طرح بازچرخانی پساب شهرک استان تهران 1402/09/13 1402/09/20
7399900 مناقصه خرید و اجرای لوله و اتصالات برای بازچرخانی پساب شهرک استان تهران 1402/09/13 1402/09/20
7303712 مناقصه واگذاری اجرای فاز اول احداث پارک 56 هکتاری استان تهران 1402/08/23 1402/08/30
7302895 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و زیبا سازی میدان جهاد دانشگاهی استان تهران 1402/08/23 1402/08/30
7302335 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز اول احداث پارک 56 هکتاری استان تهران 1402/08/23 1402/08/30
7302333 مناقصه اصلاح و بهسازی بلوار خرقانی استان تهران 1402/08/23 1402/08/30
7302309 مناقصه احداث خانه فرهنگ شهرک امید استان تهران 1402/08/23 1402/08/30
7302307 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان دهیاری ارسطو استان تهران 1402/08/23 1402/08/30
7301611 مناقصه بهسازی و زیباسازی میدان استان تهران 1402/08/23 1402/08/30
7301604 مناقصه اصلاح و بهسازی بلوار استان تهران 1402/08/23 1402/08/30
7295118 مناقصه اجرای فاز اول احداث پارک 56 هکتاری استان تهران 1402/08/21 1402/08/28
7265610 مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت ساخت سالن ورزشی استان تهران 1402/08/13 1402/08/20
7264772 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید -حمل و پخش اسفالت معابر شهر و شهرک امید استان تهران 1402/08/13 1402/08/20
7264118 مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت معابر استان تهران 1402/08/13 1402/08/20
7264116 مناقصه مشارکت در ساخت سالن ورزشی چند منظوره استان تهران 1402/08/13 1402/08/20
7258350 مناقصه اجرای جدول کاری استان تهران 1402/08/10 1402/08/17
7258082 مناقصه اجرای جدول بلوار اصلی استان تهران 1402/08/10 1402/08/17
7250534 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و زیبا سازی میدان جهاد دانشگاهی استان تهران 1402/08/08 1402/08/15
7249907 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهسازی بلوار خرقانی استان تهران 1402/08/08 1402/08/15
7249818 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مسجد روستای امین آباد طبق مشخصات پیوستی استان تهران 1402/08/08 1402/08/15
صفحه 1 از 65