مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی 1398/08/20 1398/09/02
بهره برداری از جایگاه سی ان جی 1398/08/13 1398/09/02
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی 1398/07/29 1398/08/11
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی به صورت اجاره 1398/07/22 1398/08/11
واگذاری خرید و اجرای آسفالت در سطح شهر 1398/03/19 1398/03/30
واگذاری خرید و اجرای آسفالت در سطح شهر 1398/03/12 1398/03/30
واگذاری خرید و اجرای اسفالت در سطح شهر 1398/03/12 1398/03/30
واگذاری امورات فضای سبز شهری 1398/01/27 1398/02/08
واگذاری امورات فضای سبز شهری 1398/01/20 1398/02/08
واگذاری کارهای حجمی (به غیر از فضای سبز) 1397/09/26 1397/10/08
صفحه 1 از 11