مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1398/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1398/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1398/05/06 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای کانال 80*80 1398/05/01 1398/05/09
واگذاری اجرای کانال 80*80 1398/05/01 1398/05/09
واگذاری اجرای کانال 80*80 1398/04/25 1398/05/09
واگذاری اجرای اقدامات حفاظت فیزیکی به صورت حجمی 1398/04/12 1398/04/20
واگذاری اجرای فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومی به صورت حجمی به مساحت 49.765 مترمربع 1398/04/11 1398/04/19
واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1398/04/11 رجوع به آگهی
اجرای انجام اقدامات کنترلی و مراقبتی و ممیزی 1398/04/11 1398/04/19
صفحه 2 از 127