مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1398/03/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای اقدامات حفاظت فیزیکی به صورت حجمی 1398/03/09 1398/03/28
واگذاری اجرای اقدامات حفاظت فیزیکی 1398/03/09 1398/03/28
اجرای اقدامات حفاظت فیزیکی به صورت حجمی به مساحت 6،238،085 متر مربع 1398/03/09 1398/03/28
واگذاری اجرای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز تاسیسات منصوب شده و زیبا سازی بصورت حجمی 1398/03/09 1398/03/28
واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1398/03/09 1398/03/28
اجرای خدمات عمرانی به صورت حجمی به مساحت 175/200 متر مربع 1398/03/09 1398/03/28
انجام اقدامات کنترلی و مراقبتی به صورت حجمی به مساحت 28،900،000 متر مربع 1398/03/09 1398/03/28
واگذاری اجرای فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومی 1398/03/09 1398/03/28
اجرای کانال 2/5*2 کمربندی 1398/02/23 1398/02/31
صفحه 2 از 124