مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومی به صورت حجمی به مساحت 49.765 مترمربع 1398/04/11 1398/04/19
واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1398/04/11 رجوع به آگهی
اجرای انجام اقدامات کنترلی و مراقبتی و ممیزی 1398/04/11 1398/04/19
اجرای خدمات عمرانی به صورت حجمی به مساحت 175/200 متر مربع 1398/04/11 1398/04/19
واگذاری اجرای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز، تاسیسات منصوب شده و زیباسازی 1398/04/11 1398/04/19
واگذاری اجرای اقدامات حفاظت فیزیکی به صورت حجمی 1398/04/04 1398/04/20
واگذاری اجرای خدمات عمرانی بصورت حجمی 1398/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومی به صورت حجمی به مساحت 49.765 مترمربع 1398/04/03 1398/04/19
واگذاری اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر 1398/04/03 رجوع به آگهی
اجرای انجام اقدامات کنترلی و مراقبتی و ممیزی به صورت حجمی به مساحت 28،900،000 متر مربع 1398/04/03 1398/04/19
صفحه 3 از 127