مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجاره دو جایگاه سی ان جی شهر 1400/10/26 1400/11/12
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز 1400/10/13 1400/10/22
مناقصه اجراء و اصلاح روشنایی معابر سطح شهر 1400/10/02 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و تجهیز خانه 1400/09/24 1400/10/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم نوار و لکه گیری 1400/09/17 1400/09/24
مناقصه اجرای پروژه نرده گذاری دیواره ساحلی پارک 1400/09/16 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید آسفالت جهت لکه گیری معابر سطح شهر 1400/09/16 1400/09/22
مناقصه ترسیم و جانمایی نقشه 1400/09/08 1400/09/13
مناقصه تکمیل و تجهیز زمین های ورزشی 1400/09/07 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای نرده گذاری دیوار ساحلی شهر حسن آباد فشافویه 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه اجاره دو جایگاه سی ان جی 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم نوار حفاری و لکه گیری سطح شهر 1400/06/05 1400/06/13
مناقصه واگذاری و تامین نیروها 1400/05/09 1400/05/16
مناقصه ترمیم نوار حفاری 1400/04/23 1400/04/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت 1400/04/19 1400/04/26
مناقصه جایگاه سی ان جی 1400/04/10 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه سی ان جی 1400/04/07 1400/04/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری معابر شهر 1400/03/25 1400/03/30
مناقصه خرید ، نصب و اجرای فنس کشی 1400/03/22 1400/03/31
مناقصه ترمیم و بازسازی معابر 1400/03/13 1400/03/20
صفحه 1 از 14