مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1396/06/29 1396/07/06
واگذاری تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1396/06/27 1396/07/06
واگذاری تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان در محل انبار نفت 1396/06/23 1396/07/06
واگذاری حجمی-زمانی انبار- ستاد ونواحی منطقه 1396/02/06 1396/02/12
واگذاری حجمی-زمانی انبار- ستاد ونواحی 1396/02/03 1396/02/12
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1395/12/01 1395/12/08
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1395/11/27 1395/12/08
تعمیرات اساسی ساختمان مهندسی 1395/11/06 1395/11/11
تعمیرات اساسی ساختمان 1395/11/05 1395/11/11
ترمیم بتن و اصلاح هندسی -سرویس ایاب و ذهاب 1395/10/08 1395/10/20
صفحه 3 از 16