مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حجمی زمانی انبار، ستاد، نواحی و جایگاههای شرکتی 1394/01/30 1394/02/08
واگذاری اجرای ساپورت لوله ها غلاف لوله ها پوشش آسفالت پیاده روی 1393/11/12 1393/11/18
واگذاری اجرای ساپورت لوله ها غلاف لوله ها پوشش آسفالت پیاده روی اطراف مخازن 1393/11/11 1393/11/18
واگذاری اجرای ساپورت لوله ها غلاف لوله ها پوشش آسفالت پیاده روی و... 1393/09/20 1393/10/01
واگذاری اجرای ساپورت لوله ها غلاف لوله ها پوشش آسفالت پیاده روی و... 1393/09/19 1393/10/01
واگذاری امور مربوط به راهبری خودروهای استیجاری 1393/07/27 1393/07/30
واگذاری امور مربوط به راهبری خودروهای استیجاری 1393/07/26 1393/07/30
تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1393/06/23 1393/06/31
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت منطقه قزوین 1393/06/22 1393/06/31
واگذاری نصب سامانه فومینگ و واتر کولینگ مخازن 1393/03/27 1393/04/07
صفحه 6 از 16