مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1394/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1394/10/22 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1394/09/23 1394/09/28
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1394/09/22 1394/09/28
واگذاری امور مربوط به راهبری خودروهای استیجاری 1394/08/04 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به راهبری خودروهای استیجاری 1394/08/03 رجوع به آگهی
تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1394/06/30 رجوع به آگهی
تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان 1394/06/29 رجوع به آگهی
واگذاری ترمیم بتن محوطه انبار نفت - سامانه واتر کولینگ و فومینگ مخازن 1394/06/22 رجوع به آگهی
واگذاری ترمیم بتن محوطه انبار نفت- سامانه واتر کولینگ و فومینگ مخازن 1394/06/21 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 17