مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت منطقه قزوین 1393/06/22 1393/06/31
واگذاری نصب سامانه فومینگ و واتر کولینگ مخازن 1393/03/27 1393/04/07
واگذاری نصب سامانه فومینگ و واتر کولینگ مخازن 8 و9 1393/03/26 1393/04/07
واگذاری استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی 1393/03/19 1393/03/26
واگذاری استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی 1393/03/18 1393/03/26
واگذاری کانال گذاری (ترانکینگ) و تجدید سیم کشی ادوات برقی، مخابراتی و رایانه ای و... 1392/11/29 1392/12/05
واگذاری کانال گذاری (ترانکینگ) و تجدید سیم کشی ادوات برقی، مخابراتی و رایانه - اجرای آسفالت،... 1392/11/23 1392/12/01
واگذاری کانال گذاری (ترانکینگ) و تجدید سیم کشی ادوات برقی، مخابراتی و رایانه ای 1392/11/21 1392/12/01
واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه 1392/09/11 1392/09/19
واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب کارکنان منطقه 1392/09/09 1392/09/19
صفحه 7 از 16