مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ابنیه نگهداری و بهره برداری مجتمع-ساخت و اجرای تابلو برق های مجتمع -احداث مخازن 300 متر مکعبی- ایستگاه پمپاژ ps8 و حصار کشی مجتمع-خرید لوله چدن سایز 100 کلاس c40 1398/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مخازن 300 مترمکعبی گزستان و کوشک بافق 1398/08/14 1398/08/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ابنیه نگهداری و بهره برداری مجتمع ولایت 2 و 3 شهرستان یزد 1398/08/14 1398/08/19
مناقصه خرید لوله چدن مجتمع 1398/08/14 1398/08/19
مناقصه ایستگاه پمپاژ ps8 و حصارکشی مجتمع آبرسانی 1398/08/14 1398/08/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ساخت و اجرای تابلو برق های مجتمع غدیر 1398/08/14 1398/08/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ساخت و اجرای تابلو برق مجتمع سانیج 1398/08/14 1398/08/19
مناقصه ابنیه نگهداری و بهره برداری مجتمع -ساخت و اجرای تابلو برق های مجتمع -خرید لوله چدن سایز 100 کلاس c40 -ایستگاه پمپاژ ps8 و حصار کشی 1398/08/14 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت و اجرای تابلو برق های مجتمع ـ احداث مخازن 300 مترمکعبی ـ ایستگاه پمپاژ ps8 و حصار کشی مجتمع ـ و ..... 1398/05/31 1398/06/05
مناقصه - ابنیه نگهداری وبهره برداری مجتمع ولایت 2 و 3 - احداث مخزن و تاسیسات جانبی روستای خویدک - ایستگاه پمپاژ ps6 و حصار کشی مجتمع آبرسانی غدیر دو شهرستان نفت - خرید لوله چدن و... 1398/05/30 1398/06/05
مناقصه مخازن 500 مترمکعبی 1398/05/30 1398/06/05
مناقصه ساخت و اجرای تابلو برق - احداث مخازن 300 متر مکعبی - ایستگاه پمپاژ ps8 و حصارکشی مجتمع - خرید لوله چدن سایز 100 کلاسc40 - حداث مخزن و تاسیسات جانبی روستا - ابنیه نگهداری و بهره برداری مجتمع 1398/05/30 1398/06/05
مناقصه ابنیه نگهداری و بهره برداری مجتمع-احداث مخزن و تاسیسات جانبی-احداث خط انتقال و ایستگاه پمپاژ 1398/04/04 رجوع به آگهی
مناقصه احداث خط انتقال و ایستگاه پمپاژ از مخزن - احداث مخزن و تاسیسات جانبی روستا 1398/04/02 1398/04/09
مناقصه ابنیه نگهداری و بهره برداری مجتمع 1398/04/02 1398/04/09
مناقصه ابنیه نگهداری و بهره برداری مجتمع 1398/03/05 1398/03/09
مناقصه واگذاری: ابنیه نگهداری و بهره برداری مجتمع و احداث ایستگاه پمپاژ بین راهی و مخزن 300 مترمکعبی ps11 1398/03/05 1398/03/09
مناقصه واگذاری ابنیه نگهداری و بهره برداری مجتمع و احداث ایستگاه پمپاژ بین راهی و مخزن 300 مترمکعبی ps11 1398/03/04 1398/03/09
مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب ـ اجرای مخزن 1000 مترمکعبی ـ خط پمپاژ از ایستگاه بین راهی ـ و... 1398/02/09 1398/02/12
مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب - اجرای مخزن 1000 مترمکعبی روستای ده عرب و مخزن 500 مترمکعبی و ... 1398/02/08 1398/02/12
صفحه 1 از 18