مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب ـ اجرای مخزن 1000 مترمکعبی ـ خط پمپاژ از ایستگاه... 1398/02/09 1398/02/12
اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب - اجرای مخزن 1000 مترمکعبی روستای ده عرب و مخزن 50... 1398/02/08 1398/02/12
تعمیر و نگهداری روستاهای مرکزی و خط پمپاژ از ایستگاه بین راهی زیردست مخزن آبفا شهر و .... 1398/02/07 1398/02/12
اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب روستا 1398/02/07 1398/02/12
واگذاری مخزن 200 مترمکعبی 1397/12/08 رجوع به آگهی
حصارکشی تاسیسات آب- اجرای ابنیه نگهداری مجتمع آبرسانی-احداث ایستگاه پمپاژ-مخزن 500مترمکعبی-بازسازی ش... 1397/12/06 رجوع به آگهی
حصارکشی تاسیسات آب، اجرای ابنیه نگهداری مجتمع آبرسانی، احداث ایستگاه پمپاژ بین راهی و مخزن 300مترمکع... 1397/12/05 رجوع به آگهی
حصار کشی تاسیسات آب-ساخت مخزن 200 مترمکعبی اتاق برق, کلر و حصارکشی مجتمع-احداث ایستگاه پمپاژ بین راه... 1397/09/27 رجوع به آگهی
حصار کشی تاسیسات آب-ساخت مخزن 200 مترمکعبی اتاق برق, کلر و حصارکشی مجتمع-احداث ایستگاه پمپاژ بین راه... 1397/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماد... 1397/09/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 34