مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حصار کشی تاسیسات آب-ساخت مخزن 200 مترمکعبی اتاق برق, کلر و حصارکشی مجتمع-احداث ایستگاه پمپاژ بین راه... 1397/09/27 رجوع به آگهی
حصار کشی تاسیسات آب-ساخت مخزن 200 مترمکعبی اتاق برق, کلر و حصارکشی مجتمع-احداث ایستگاه پمپاژ بین راه... 1397/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماد... 1397/09/24 رجوع به آگهی
خرید لوله پلی اتیلن خط انتقال و ... 1397/09/13 1397/09/18
خرید لوله پلی اتیلن خط انتقال و .... 1397/09/12 1397/09/18
فراخوان شناسایی سرمایه گذار اجرای مخزن ذخیره آب، خط انتقال و توزیع شبکه آب و احداث شبکه توزیع آب، مخ... 1397/09/08 1397/10/05
اجرای مخزن ذخیره آب، خط انتقال و توزیع شبکه آب - احداث شبکه توزیع آب، مخزن ذخیره 500 مترمکعبی آب 1397/08/05 رجوع به آگهی
خرید لوله پلی اتیلن خط انتقال قطروم و خرید لوله پلی اتیلن 1397/07/24 1397/07/30
خرید لوله پلی اتیلن 1397/07/23 1397/07/30
خرید لوله پلی اتیلن 1397/07/23 1397/07/30
صفحه 1 از 33