مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5991636 مناقصه فراخوان شناسایی خدمات مشاور طراحی شبکه های توزیع برق فراخوان شناسایی خدمات مشاور نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه آبی و انشعابات شبکه توزیع برق 1401/09/07 1401/09/13
5977258 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری عملیات بهسازی امور برق 1401/09/02 1401/09/07
5977234 مناقصه احداث شبکه فشار متوسط شهرک صنعتی 1401/09/02 1401/09/07
5977229 مناقصه واگذاری عملیات بهسازی امور برق 1401/09/02 1401/09/07
5975843 مناقصه واگذاری عملیات انجام پروژههای بهسازی امور برق - واگذاری عملیات احداث شبکه فشار متوسط هوایی دومداره 1401/09/02 1401/09/07
5971634 مناقصه واگذاری عملیات انجام پروژههای بهسازی امور برق -واگذاری عملیات احداث شبکه فشار متوسط هوایی دومداره جهت تامین برق 1401/09/01 1401/09/07
5969959 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع تابلو بارانی 1401/08/30 1401/09/05
5969957 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع بالاست 1401/08/30 1401/09/05
5969954 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع چراغ خیابانی LED 1401/08/30 1401/09/05
5969857 مناقصه خرید انواع پایه بتنی 1401/08/30 1401/09/05
5966750 مناقصه خرید بالاست - خرید 811 دستگاه چراغ خیابانی 50 وات LED - خرید 20دستگاه تابلو بارانی 400 آمپری و... 1401/08/30 1401/09/05
5962996 مناقصه خرید بالاست - تابلو بارانی - پایه بتنی 1401/08/29 1401/09/05
5922038 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری عملیات تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار 1401/08/16 1401/08/21
5922037 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری عملیات تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار 1401/08/16 1401/08/21
5922036 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری عملیات تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار 1401/08/16 1401/08/21
5920535 مناقصه واگذاری عملیات تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار پروژه های شهری و روستایی 1401/08/16 1401/08/21
5916310 مناقصه واگذاری عملیات تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار پروژه های شهری و روستایی 1401/08/15 1401/08/21
5845596 مناقصه خرید یکدستگاه بالابر 1401/08/02 1401/08/07
5845594 مناقصه واگذاری عملیات احداث شبکه فشار متوسط هوایی دو مداره 1401/08/02 1401/08/07
5843705 مناقصه خرید یکدستگاه بالابر - واگذاری عملیات احداث شبکه فشار متوسط هوایی دومداره 1401/08/02 1401/08/07
صفحه 1 از 42