مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری پروژه ها در حوزه های پیمانکاری در خصوص واگذاری عملیات احداث شبکه فشار متوسط هوایی دو مداره جهت تامین برق شهرک صنعتی 1400/11/07 1400/11/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری عملیات احداث شبکه فشار متوسط هوایی دومداره جهت تامین برق شهرک صنعتی اسفرورین امور برق تاکستان 1400/ 1400/11/07 1400/11/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری عملیات احداث شبکه فشار متوسط هوایی دومداره جهت تامین برق شهرک صنعتی طارم و کوهین امور برق شمال 1400 1400/11/07 1400/11/11
مناقصه واگذاری عملیات احداث شبکه فشار متوسط هوایی دو مداره جهت تامین برق 1400/11/05 1400/11/11
مناقصه خرید انواع پایه بتنی 1400/11/01 1400/11/05
مناقصه خرید: - 30 اصله پایه بتنی 9/200 - 502 اصله پایه بتنی 9/400 - 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه خرید اقلام عمده مورد نیاز پروژه های توسعه شهری، اصلاحات شهری، بهره برداری PM 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه خرید دیسکانکتور خطوط 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه خرید فیوز کات اوت 100 آمپر 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه انواع تابلو و پست کمپکت 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه خرید اقلام عمده مورد نیاز پروژه های توسعه شهری، اصلاحات شهری، بهره برداری PM 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع فیوز چاقویی 1400/10/16 1400/10/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات 1400/10/16 1400/10/21
مناقصه خرید اقلام عمده مورد نیاز (دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات ـ خرید ۲۰۰۰ عدد فیوز چاقویی ۵۰ آمپر پایه کوتاه ـ خرید 1500 عدد فیوز چاقویی 100 آمپر پایه بلند و ) 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه خرید اقلام عمده مورد نیاز پروژه های توسعه شهری، اصلاحات شهری، بهره برداری 1400/10/14 1400/10/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری انشعابات عادی و دیماندی مشترکین 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع چراغ LED 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه واگذاری نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری انشعابات عادی و دیماندی مشترکین 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه خرید اقلام عمده مورد نیاز پروژه های بهره برداری - خرید ۱۰۰۰ دستگاه چراغ خیابانی ۵۰ وات LED - خرید ۱۰۰۰ دستگاه چراغ خیابانی ۱۲۰ وات LED - خرید ۱۰۰۰ دستگاه چراغ خیابانی ۱۸۰ وات LED 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه واگذاری نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری انشعابات عادی و دیماندی مشترکین 1400/10/12 1400/10/18
صفحه 1 از 33