مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای ادامه فعالیت های پروژه 1399/09/17 رجوع به آگهی
اجرای اسکلت پروژه 1399/09/17 رجوع به آگهی
اجرای اسکلت پروژه 1399/09/17 رجوع به آگهی
اجرای ادامه فعالیت های پروژه 1399/09/10 رجوع به آگهی
اجرای ادامه فعالیت های پروژه 1399/09/08 رجوع به آگهی
اجرای عملیات دیوارچینی پروژه 1399/09/08 رجوع به آگهی
اجرای اسکلت 1399/09/08 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکار بهسازی خاک پروژه 1399/09/04 رجوع به آگهی
خریداری - زمین دارای سند معتبر مالکیت باشد - کاربری زمین مسکونی و یا تجاری مسکونی باشد- زمین دارای پ... 1399/08/24 رجوع به آگهی
خرید زمینهای مسکونی دارای پروانه ساختمانی حداقل ۵۰ واحد 1399/08/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19