مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5377286 مناقصه واگذاری عملیات لایروبی زهکشها و انهار سنتی 1401/03/30 1401/04/01
5376957 مناقصه علمیات لایروبی زهکشها و انهار سنتی 1401/03/30 1401/04/01
5297927 مناقصه عملیات اجرایی تامین آب اراضی کشاورزی - اجاره 122 دستگاه وانت نیسان پیکاب و وانت دو کابین مزدا 1401/03/12 1401/03/18
5219647 مناقصه عملیات اجرایی تامین اراضی کشاورزی روستا - اجاره 122 دستگاه وانت نیستان پیکاپ و وانت دو کابین مزدا 1401/02/27 1401/02/29
5216207 مناقصه واگذاری - عملیات اجرایی تامین اراضی کشاورزی روستا - اجاره 122 دستگاه وانت نیستان پیکاب و وانت دو کابین مزدا 1401/02/27 1401/02/29
5183752 مناقصه تامین حفاظت از اماکن 1401/02/20 1401/02/22
5179031 مناقصه تامین حفاظت از اماکن 1401/02/19 1401/02/22
5114143 مناقصه تامین حفاظت از اماکن اسناد دفتر استان و شهرستانهای سازمان 1401/02/04 1401/02/04
5113965 مناقصه تامین حفاظت از اماکن اسناد دفتر استان و شهرستانهای سازمان جهاد کشاورزی 1401/02/04 1401/02/04
5095336 مناقصه تامین حفاظت از اماکن 1401/01/28 1401/01/30
5082269 مناقصه تامین حفاظت از اماکن 1401/01/27 1401/01/30
5047604 مناقصه واگذاری انجام خدمات مورد نیاز، امور اراضی 1401/01/20 1401/01/20
5044954 مناقصه واگذاری انجام خدمات مورد نیاز، امور اراضی در حوزه حقوقی، فنی و سامانه 121 بصورت حجمی 1401/01/19 1401/01/20
5034552 مناقصه اجاره 15 دستگاه وانت سواری 1401/01/15 1401/01/18
5030181 مناقصه اجاره 15 دستگاه وانت سواری 1401/01/14 1401/01/18
5007197 مناقصه انجام خدمات مورد نیاز، امور اراضی در حوزه حقوقی، فنی و سامانه 131 به صورت حجمی 1400/12/22 1400/12/25
4981620 مناقصه واگذاری اجرای پروژه : اجاره 15 دستگاه وانت سواری ـ طرح ترویج، آموزش و ارتقاء مهارت تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و عشایری 1400/12/14 1400/12/14
4945014 مناقصه اجاره 15 دستگاه وانت نیسان و سواری - طرح ترویج، آموزش و ارتقاء مهارت تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و عشایری 1400/12/11 1400/12/14
4934748 مناقصه عملیات اجرایی لایروبی انهار و زهکش ها 1400/12/09 1400/12/11
4693249 مناقصه واگذاری تامین سیلاژ ذرت علوفه ای ـ خرید لوله پلی اتیلین انتقال آب در سطح استان 1400/10/14 1400/10/13
صفحه 1 از 54